7.6.2017 otevřeno: 764 x

Úpravy pravidel krajských žákovských soutěží

Pražský svaz házené obdržel od KM ČSH odsouhlasené úpravy pravidel pro žákovské soutěže, které je povinen uvést v rozpisu soutěží od následujícího ročníku. Věnujte prosím těmto změnám náležitou pozornost při přípravě vašich družstev.

Celé znění úprav:

Exekutiva ČSH na návrh KML ČSH rozhodla implementovat pro soutěžní ročník 2017-18 následující úpravy pravidel ve všech soutěžních utkáních žactva, odstupňované podle jednotlivých věkových kategorií. Toto řešení podpořila na svém jednání v lednu 2017 i Rada ČSH.

Jednotlivé krajské svazy házené (KSH), které zřizují a organizují soutěže minižactva, mladšího a staršího žactva, jso povinny uvést tyto úpravy pravidel v rozpisech předmětných soutěží žactva, které pro ročník 2017-18 vydávají, a důsledně vyžadovat a kontrolovat dodržování těchto pravidel v utkáních.

A)     Kategorie minižactva (jak miniházená 4+1, tak házená 6+1)

1.       V utkáních se nepočítá a nezobrazuje skóre

2.       Povinný systém osobní obrany po celém hřišti po celou hrací dobu

-          osobní obrana znamená, že jednotliví hráči bránícího družstva brání v těsném kontaktu vždy každý jednoho hráče v poli útočícího družstva při jeho pohybu na hřišti; osobní obranu zahajují hráči po každé ztrátě míče nejpozději po dokončení návratu do obrany;

-          osobní obrana není povinná v situaci, kdy (typicky vlivem vyloučení) mají družstva na hřišti různý počet hráčů v poli;

-          brankář se nesmí zapojovat do útočné akce na polovině soupeře;

-          v případě, že družstvo osobní obranu v rozporu s tímto pravidlem nehraje, rozhodčí přeruší hrací dobu a upozorní odpovědného vedoucího daného družstva. Při vícekrát opakovaném nedodržování tohoto pravidla rozhodčí ukončí utkání.

3.       Zákaz používání lepidla

-          rozhodčí upozorní odpovědné vedoucí obou družstev před začátkem utkání na zákaz používání lepidla a zkontrolují, zda družstva nemají lepidlo v prostoru pro střídání

-          míč vybraný pro utkání nesmí být nalepený;

-          při zjištění lepidla resp. lepení během utkání rozhodčí upozorní vedoucího příslušného družstva, který je povinen zajistit nápravu a lepidlo odstranit; případně rozhodčí také vymění hrací míč;

-          při opakovaném porušování tohoto pravidla rozhodčí utkání ukončí.

 

B)      Kategorie mladšího žactva

1.       Alespoň 1/3 hrací doby utkání obě družstva hrají povinně systém osobní obrany po celém hřišti a přitom hráči útočícího družstva mají povolen maximálně jednoúderový driblink.

-          konkrétní část hrací doby utkání (poločas, třetinu) vymezí řídící orgán soutěže přesně pro jednotlivá utkání v rozpisu dané soutěže;

-          osobní obrana není povinná v situaci, kdy (typicky vlivem vyloučení) mají družstva na hřišti různý počet hráčů v poli;

-          brankář se nesmí zapojovat do útočné akce na polovině soupeře;

-          v případě, že družstvo osobní obranu v rozporu s tímto pravidlem nehraje, rozhodčí přeruší hrací dobu a upozorní odpovědného vedoucího daného družstva. Při opakovaném nedodržování tohoto pravidla rozhodčí nařídí 7m hod pro útočící družstvo. Pokud družstvo odmítne toto pravidlo respektovat, rozhodčí utkání ukončí.

-          jednoúderový driblink znamená povolení pouze jednoho doteku míče s podlahou po zpracování přihrávky nebo jiném získání míče pod kontrolu; toto omezení platí i pro brankáře během hry;

-          pokud se hráč dopustí delšího než jednoúderového driblinku ve vymezené části utkání, odpískají rozhodčí „chybu v hraní s míčem“ a míč získává soupeř;

2.       Zákaz kombinované obrany po celou dobu utkání

-          za kombinovanou obranu je pro účely tohoto nařízení považováno, když jeden nebo více útočníků (ale ne všichni) jsou bráněni osobně za čarou volného hodu tak, že jim obránce zamezuje přijímat přihrávky od spoluhráčů;

-          povolen je však kombinovaný obranný systém, kde jsou osobně bráněni pouze pivoti;

-          v případě prvního porušení tohoto pravidla v utkání rozhodčí přeruší hru a upozorní odpovědného vedoucího daného týmu. V případě dalšího porušení tohoto pravidla je osobně bránícímu hráči udělen dvouminutový trest.

3.       Zákaz používání lepidla

-          rozhodčí upozorní odpovědné vedoucí obou družstev před začátkem utkání na zákaz používání lepidla a zkontrolují, zda družstva nemají lepidlo v prostoru pro střídání

-          míč vybraný pro utkání nesmí být nalepený;

-          při zjištění lepidla resp. lepení během utkání rozhodčí upozorní vedoucího příslušného družstva, který je povinen zajistit nápravu a lepidlo odstranit; případně rozhodčí také vymění hrací míč;

-          při opakovaném porušování tohoto pravidla rozhodčí utkání ukončí.

 

C)      Kategorie staršího žactva

1.       Zákaz kombinované obrany po celou dobu utkání

-          za kombinovanou obranu se považuje, když jeden nebo více útočníků (ne však všichni) jsou bráněni osobně za čarou volného hodu tak, že jim obránce zamezuje přijímat přihrávky od spoluhráčů;

-          povolen je však kombinovaný obranný systém, kde jsou osobně bráněni pouze pivoti;

-          v případě prvního porušení tohoto pravidla v utkání rozhodčí přeruší hru a upozorní odpovědného vedoucího daného týmu. V případě dalšího porušení tohoto pravidla je osobně bránícímu hráči udělen dvouminutový trest.