19.7.2017 otevřeno: 365 x

Termíny pro turnaje mladších a starších žákyň

Prosíme o nahlašování termínů turnajů..., doplněny termíny skupiny A starších žákyň

Mladší žákyně:

7 účastníků: DHC Slavia Praha A, DHC Slavia Praha B, Astra Praha, HC Háje, Sokol Vršovice, Sokol Kobylisy II, Turnov

Odehraje se 7 turnajů po 6ti účastnících - celoroční soutěž

Pravidla pro pořádání turnajů:

- každé družstvo uspořádá 1 turnaj 
- DHC Slavia B, Astra, HC Háje uspořádají turnaj na venkovních hřištích - celé v jejich režii
v hale uspořádají turnaje:
- Sokol Vršovice (mají svoji halu)
- TJ Turnov (má rovněž svoji halu)
- Sokol Kobylisy (nemá svoji halu, proto na polovině pronájmu bude participovat družstvo HC Háje, rozhodčí platí celé Sokol Kobylisy II)
- DHC Slavia A (sice má svoji halu, ve které ale musí platit klasický pronájem + je velmi vytížená, takže je lepší varianta sehrát turnaj např. v levnější hale ZŠ Elijáš s participací Astra Praha, rozhodčí platí celé Slavia)

Je jasné, že ani toto rozdělení není úplně spravedlivé, ale lepší nás nyní nenapadá... Astra ani Háje si tedy nemusí halu objednávat, ale budou se podílet na pronájmech Slavie, reps. Kobylis.

Termíny turnajů (na podzim mohou být 2, ale nebo pouze 1 venkovní turnaj, na jaře by to pak bylo obráceně)

Snaha je odehrát 1 turnaj za měsíc, aby byl prostor na účast v mimopražských turnajích, na víkendových akcích RHC Slavia, a aby se termíny nekolidovali se soutěží starších žákyň a soutěží ve Středočeském kraji.


2017

1. turnaj září 2017 23.9. / 24.9. - DHC Slavia B - venkovní hřiště ?
2. turnaj říjen 2017 7.10. / 8.10. - Astra - venkovní hřístě
3. turnaj listopad 2017 4.11. / 5.11.  - Sokol Vršovice hala ? i tady je možno turnaj přesunout na leden
4. turnaj listopad 2017 - leden 2018 11.11. - v objednané hala od Slavie (s Astrou) ? (tady je tedy možno se domluvit a přesunout turnaj i na nějaký lednový termín)
Prosinec asi necháme volný - turnaj v Mostě, Vánoce...
 

2018

5. turnaj - (únor 2018), březen 2018, mimo jarní prázdniny (které ale vychází Praha 1-10 a Semily na 5.2. - 4.3. včetně, takže březen 2018) - v objednané hala od Slavie (s Astrou) nebo Kobylis II (s Háji), tedy ten, kdo nebude pořádat 4. turnaj
6. turnaj - duben 2018 (mimo Velikonoc, první víkend v dubnu) nebo poslední víkend už venkovní turnaj, když se začátkem října odehraje turnaj v hale - Astra venkovní hřiště (v závislosti na tom, zda Turnov bude mít volno v hale v říjnu)
7. turnaj - květen 2018 (venkovní turnaj) - Háje ?


Pravidla dle ČSH s úpravou:
 

B)      Kategorie mladšího žactva

1.       Alespoň 1/3 hrací doby utkání obě družstva hrají povinně systém osobní obrany po celém hřišti a přitom hráči útočícího družstva mají povolen maximálně jednoúderový driblink.

-          konkrétní část hrací doby utkání (poločas, třetinu) vymezí řídící orgán soutěže přesně pro jednotlivá utkání v rozpisu dané soutěže;

-          osobní obrana není povinná v situaci, kdy (typicky vlivem vyloučení) mají družstva na hřišti různý počet hráčů v poli;

-          brankář se nesmí zapojovat do útočné akce na polovině soupeře;

-          v případě, že družstvo osobní obranu v rozporu s tímto pravidlem nehraje, rozhodčí přeruší hrací dobu a upozorní odpovědného vedoucího daného družstva. Při opakovaném nedodržování tohoto pravidla rozhodčí nařídí 7m hod pro útočící družstvo. Pokud družstvo odmítne toto pravidlo respektovat, rozhodčí utkání ukončí.

-          jednoúderový driblink znamená povolení pouze jednoho doteku míče s podlahou po zpracování přihrávky nebo jiném získání míče pod kontrolu; toto omezení platí i pro brankáře během hry;

-          pokud se hráč dopustí delšího než jednoúderového driblinku ve vymezené části utkání, odpískají rozhodčí „chybu v hraní s míčem“ a míč získává soupeř;

2.       Zákaz kombinované obrany po celou dobu utkání

-          za kombinovanou obranu je pro účely tohoto nařízení považováno, když jeden nebo více útočníků (ale ne všichni) jsou bráněni osobně za čarou volného hodu tak, že jim obránce zamezuje přijímat přihrávky od spoluhráčů;

-          povolen je však kombinovaný obranný systém, kde jsou osobně bráněni pouze pivoti;

-          v případě prvního porušení tohoto pravidla v utkání rozhodčí přeruší hru a upozorní odpovědného vedoucího daného týmu. V případě dalšího porušení tohoto pravidla je osobně bránícímu hráči udělen dvouminutový trest.

3.       Zákaz používání lepidla

-          rozhodčí upozorní odpovědné vedoucí obou družstev před začátkem utkání na zákaz používání lepidla a zkontrolují, zda družstva nemají lepidlo v prostoru pro střídání

-          míč vybraný pro utkání nesmí být nalepený;

-          při zjištění lepidla resp. lepení během utkání rozhodčí upozorní vedoucího příslušného družstva, který je povinen zajistit nápravu a lepidlo odstranit; případně rozhodčí také vymění hrací míč;

-          při opakovaném porušování tohoto pravidla rozhodčí utkání ukončí.
Starší žákyně

Odehrají se 3 turnaje na podzim - vzhledem k předpokládané listopadové kvalifikaci do ŽL a prvnímu prosincovému kolu nechceme příliš naplnit termínovou listinu družstev. Dále se připravují víkendové akce RHC Slavia, může být soustředění výběru Prahy házenkářských nadějí a termíny se nesmí kolidovat se souběžně hranou soutěží mladších žákyň v Praze a starších žákyň ve Středočeském kraji.

Skupiny budou rozděleny pro 5ti družstvech

Skupina A: DHC Slavia A, Háje A, Sokol Kobylisy II A, Sokol Vršovice, DHC Baník Most

1. kolo  - 16.9.2017 - venkovní hřiště Háje (potvrzeno)

2. kolo  - 28.9.2017 - hala Sokol Kobylisy (Sokol Kobylisy II A + DHC Slavia A)

3. kolo  - 21.10.2017  - hala Sokol Vršovice (Sokol Vršovice + DHK Baník Most) - využitý náhradní termín, kvůli obsazenosti haly. 

Náhradní termíny 11.11/12.11. nebo 21.10./22.10.

Soupisky: Slavia A, Háje A, Sokol Kobylisy A zašlou soupisku 7mi hráček, které budou startovat pouze za A družstvo. Ostatní hráčky mohou startovat střídavě i za B družstva (ve druhé skupině)

Skupina B: DHC Slavia B, Háje B, Sokol Kobylisy II B, Turnov, DHK Loko Liberec Termíny turnajů:

1. kolo  16.9./17.9. - venkovní - Kobylisy II B ?
2. kolo  28.9./1.10. - společné pořadatelství Turnov + Háje B
3. kolo  14.10.2017  - společné pořadatelství Liberec + Slavia B - Liberec Arena
(náhr. termíny 11.11/12.11. nebo 21.10./22.10.)


Pravidla dle ČSH s úpravou:

C)      Kategorie staršího žactva

1.       Zákaz kombinované obrany po celou dobu utkání

-          za kombinovanou obranu se považuje, když jeden nebo více útočníků (ne však všichni) jsou bráněni osobně za čarou volného hodu tak, že jim obránce zamezuje přijímat přihrávky od spoluhráčů;

-          povolen je však kombinovaný obranný systém, kde jsou osobně bráněni pouze pivoti;

-          v případě prvního porušení tohoto pravidla v utkání rozhodčí přeruší hru a upozorní odpovědného vedoucího daného týmu. V případě dalšího porušení tohoto pravidla je osobně bránícímu hráči udělen dvouminutový trest.

Zde je kompletní termínová listina:

Září

2.9./3.9. - necháme volný víkend, konec prázdnin
8.9./10.9. volný víkend, kvůli turnaji Vršovice Handball Cup 2017
16.9./17.9. turnaje starších žákyň
23.9./24.9. turnaj mladších žákyň
28.9., 30.9., 1.10. - turnaje starších žákyň

Říjen

7.10./8.10. turnaj mladších žákyň
14.10./15.10. - turnaje starších žákyň
21.10./22.10. - volný víkend (plánovaný turnaj v Tachově pro mladší žákyně)
26.10. - 29.10. - podzimní prázdniny

Listopad
4.11. / 5.11. - turnaj mladších žákyň (starší žákyně mají turnaj na Chodově, pořádaný Háji)
11.11./12.11. - náhradní termín turnaje starších žákyň )v případě kolize s kvalifikací ŽL možno přesunout na víkend 21.10./22.10.)
18.11./19.11. - turnaj mladších žákyň (poslední v roce 2017, možno přesunout na leden 2018)
25.11./26.11.  (plánovaný turnaj pro mladší žákyně v Pardubicích) 

Při volbě termínů byla použita burza turnajů na stránkách ČSH: http://www.svaz.chf.cz/list_tournament.aspx?catid=239&page=0