Informace k platbám

Číslo účtu: Fio banka, 2801158739/2010 (účet Českého svazu házené)

Identifikace plateb:

Variabilní symboly se skládají dvou částí – účelové (první tři čísla), která vyjadřuje účel platby a organizační (další tři čísla), která vyjadřuje, které organizační složce platba náleží.

První trojmístná část variabilního symbolu vyjadřuje účel platby, tzn. co vlastně plátce platbou uhradí. Je zřejmé, že v rámci jedné platby nelze platit více „účelů“.
100-Startovné do soutěží
200-Registrační poplatky, poplatky za hostování, přestupní poplatky (jen pro ČSH)
300-Disciplinární poplatky, pokuty
400-Účastnické poplatky semináře, vzdělávací poplatky rozhodčí, delegáti
500-Klubové členské poplatky (jen pro ČSH)
600-Metodické materiály, tiskopisy, zápisy, prodej zboží (jen pro ČSH)
700-Individuální startovné (jen pro ČSH)
800-Vstupenky
900-Ostatní

Organizační část je: 651 - Pražský svaz házené (krajský svaz)

Variabilní symbol pro vklady do soutěží je 100651, pro pokuty 300651, atd.

Specifický symbol jsou poslední tři čísla registračního čísla oddílu.

 


Vklady do soutěží pro ročník 2017/2018:

Přebor Prahy mužů1.000,- pro kluby, kde mají mládež (nemusí hrát v Praze), 2.000,- pro kluby bez mládeže
Přebor Prahy žen1.000,- pro kluby, kde mají mládež (nemusí hrát v Praze), 2.000,- pro kluby bez mládeže .
Mládež400,- za 1 družstvo
4+1 bez startovného