27.2.2018 otevřeno: 613 x

Veřejná schůze exekutivy Pražského svazu házené

Pražský svaz házené svolává veřejnou schůzi exekutivy PSH na termín 19.3.2018 od 18:00 v sídle ČSH, Bolzanova 1, Praha 1. Tématem schůze bude schválení krajské kandidátní listiny pro mimořádnou volební konferenci ČSH (21.4.2018)...

Exekutiva PSH, stejně jako většina příznivců házené i aktivních hráčů, sleduje s obavami vývoj „šarvátky“ mezi Radou a Exekutivou ČSH. V období, kdy obě naše dospělé reprezentace dosáhly obrovského úspěch na mezinárodní scéně, vrcholí nesmyslné neshody odstoupením prezidenta ČSH Radka Bendla.  Nevíme, k čemu nastalá situace povede, a jen doufáme, že to nebude na škodu celého házenkářského hnutí. Oficiálně jsme nebyli obeznámeni s žádnou koncepcí ani kandidáty.

Po několika vyhlášených termínech konání mimořádné konference ČSH je snad už definitivní termín stanoven na 21. 4. 2018. Konference se uskuteční v Praze, jako konference volební. Systém a funkce, do kterých se, kromě prezidenta, bude volit, budou kvůli přetrvávajícím neshodám mezi Radou a Exekutivou upřesněny až přímo na konferenci.

Vzhledem k výše popsané situaci se Exekutiva PSH rozhodla svolat veřejnou schůzi exekutivy PSH na termín 19.3.2018, 18:00, zasedací místnost ČSH, která bude přístupná nejen odpovědným zástupcům klubů, ale všem, kteří se o situaci v našem hnutí zajímají. Pokud budou tou dobou známi kandidáti do exekutivy a na prezidenta ČSH, budou mít možnost se zde představit. Prosíme též touto cestou zájemce z řad funkcionářů pražských oddílů, pokud mají mezi sebou někoho, kdo by se o funkci v Exekutivě ČSH zajímal, aby neváhal se svou kandidaturou.  Formuláře pro podání kandidatury jsou k dispozici na internetových stránkách ČSH (http://www.svaz.chf.cz/download.aspx?catid=1813)