20.3.2018 otevřeno: 437 x

Veřejná schůze Exekutivy Pražského svazu házené - 19.3.2018

V pondělí 19.3.2018 proběhla veřejná schůze Exekutivy Pražského svazu házené s cílem navrhnout Krajskou kandidátní listinu pro volby do vrcholných orgánů ČSH...

Pražský svaz házené uspořádal v pondělí 19.3.2018 v sídle ČSH veřejnou schůzi Exekutivy PSH, na které se představili oba dosavadní kandidáti na prezidenta ČSH a zájemci o členství v Exekutivě.

Přitomno bylo 24 lidí, zastoupeno 9 pražských oddílů. Kromě prezentací obou kandidátů na prezidena dostal prostor pro vyjádření i bývalý prezident ČSH Radek Bendl a odvolaný jednatel společnosti CS HANDBALL Jan Sviták. 

Poté odhlasovala Exekutiva PSH Krajskou kandidátní listinu pro mimořádnou volební Konferenci ČSH dne 21.4.2018:

- na funkci Prezidenta ČSH:  pan Michal Kabele

- do funkcí v Exekutivě ČSH:

- - pan Jan Bělka - návrh na předsedu Trenérsko-metodické komise (dle Rady - vymezení odpovědnosti: metodika)
- - pan Daniel Čurda - návrh na předsedu reprezentační komise (dle Rady- vymezení odpovědnosti: reprezentace)
- - pan Petr Novák - návrh na předsedu Komise pro rozhodčí a pravidla (dle Rady - vymezení odpovědnosti: soutěže, rozhodčí)
- - pan Vojtěch Srba - návrh na člena Exekutivy bez portfeje (dle Rady - vymezení odpovědnosti: marketing a komunikace)