9.5.2018 otevřeno: 214 x

PSH - zpracování osobních údajů (GDPR)

Od 25.5.2018 platí nařízení EU o zpracování osobních údajů, tzv. GDPR...

Jak jste určitě všichni díky mediální masáži a neustálým strašením likvidačními pokutami zaznamenali, od 25.5.2018 začne platit Nařízení o zpracování osobních údajů (GDPR). Toto nařízení se dotkne i sportovních spolků a svazů.

Pražský svaz házené je tedy rovněž dle toho nařízení zpracovatel osobních údajů. Následující informace jsou tedy o tom, jaké opatření PSH k tomuto nařízení přijal.

Informace o správci (zpracovateli osobních údajů): Pražský svaz házené, organizační jednotka Českého svazu házené, z.s., se sídlem Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1, IČO: 00548979, spisová značka L 193, registrovaný u Městského soudu Praha. Kontaktní e-mail: oshpraha@seznam.cz

Zákonný důvod zpracování údajů PSH:

- informovaný souhlas subjektu údajů: může být využíván, nicméně z důvodu administativní náročnosti na jeho získání, nebude tento důvod tak častý

U dalších důvodů není třeba získat souhlas subjektu údajů

- právní důvod: např. zákon o podpoře sportu (viz níže uvedený odkaz)

- nezbytnosti pro splnění smlouvy: v tomto případě přihlášky do soutěže

A právě k tomu, aby PSH mohl řídit soutěže, potřebuje kontakty na jednotlivé organizační pracovníky přihlášených oddílů a dále na funkcionáře (alespoň jednoho pro každé přihlášené družstvo) a samozřejmě kontakty na rozhodčí. Proto, až budou v nejbližší době rozesílány přihlášky do soutěží, bude u každé z nich uvedena i informace o zpracování osobních údajů. Osobní údaje budou v tomto případě jména, příjmení, adresa, kontaktní telefony a e-maily jednotlivých osob, které budou na přihlášce uvedeny. Tyto zpracované údaje PSH uloží do zaheslovaného souboru (např. v Excelu) a přístup k němu budou mít pouze pověření pracovníci PSH, tedy zejména jednotlivé komise - sportovní a rozhodčích. Kontakty organizačních pracovníků se mohou použít i třeba pro zpracování grantů (právní důvod). Dále se na uvedené e-maily bude moci zasílat Info PSH, tedy informace o činnosti svazu, soutěžích atd. V žádném případě ale nemohou sloužit k zasílání nějakých nabídek a e-mailových sdělení, které nemají co dočinění s Pražských svazem házené. Tyto osobní údaje (soubor) zároveň nebudou předávány žádné třetí osobě (mimo příhlášených družstev).

Ostatní:

- vymazání osobních údajů: PSH neprodleně odstraní všechny osobní údaje na žádost subjektu osobních údajů, a to v případě splnění zákonné podmínky. Typickým případem je ukončení činnosti v oddíle, změna funkce... V případě, že by důvod žádosti o celkové vymazání údajů neměl oporu v nařízení, nemusí této žádosti PSH vyhovět. Např. vymazání kontaktů na všechny osoby v oddíle bez jejich nahrazení novými kontakty, v tomto případě by PSH ztratil na oddíl jakýkoliv kontakt a nemohl by tak plnohodnotně řídit soutěž.

- stížnosti na zpracování osobních údajů: dorozový orgán bude Úřad pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz a zde je možné vznést námitky.  Doufáme ale, že se toto nestane, jelikož se budeme ze všech sil snažit toto nařízení dodržovat.

Další otázky:

Budou na webových stránek PSH nadále k dispozici konktakty na oddíly, družstva a rozhodčí ?

S největší pravděpodobností ne. PSH by musel ode všech získat informovaný souhlas s jejich zveřejněním, což může být administrativně náročné (členové exekutivy mají i svá zaměstnání). Internet je totiž veřejné médium a má k němu přístup kdokoli. Proto by zde nebyl splněn jiný zákonný důvod pro zpracování / uveřejňování těchto osobních údajů. Zároveň tak můžeme chránit příslušné osoby před zneužíváním těchto údajů třetími subjekty, které využívají pobodné adresáře pro SPAMování. Ale budeme se snažit tento adresář vyřešit jiným způsobem, např. prolinkováním na jednotlivé webové stránky oddílů (kontakty)

Družstva ale kontakty potřebují, např. pro domluvení termínů zápasů...

Ano, toto je trochu zapeklitá (z hlediska GDPR) situace. Domníváme se ale, že z důvodu administrace / řízení soutěží můžeme pro ostatní oddíly zpracovat a předat jim příslušné adresáře. Tímto se správci těchto údajů stanou zároveň i jednotlivé oddíly, které ale tyto údaje mohou využít pouze pro kontaktování za účelem domluvení, přesunutí zápasů, případně kontaktování rozhodčích. Protože bez tohoto by opět nešlo soutěže provozovat. 

Nejsem v adresáři, ale chci dostávat Info PSH ...

Stačí poslat žádost na e-mail: oshpraha@seznam.cz. Po zpětném ověření a potvrzení souhlasu se zasíláním budete přidán do adresáře. Všechna Infa budou nadále uveřejňována na webových stránkách PSH.

Články a fotky na webových stránkách PSH...

Články můžeme publikovat na základě oprávněného zájmu - zpravodajství - stejně jako novináři. Tedy mohou zde být uvedeny i osobní údaje (jména, příjmení, oddílová příslušnost hráčů a funkcionářů). U fotek je ale situace složitější, zde bude zřejmě požadován i souhlas, ale bude se snad týkat jen statických - profilových fotek, momentky ze zápasů asi budeme moci zveřejňovat i nadále. Toto ale zatím nemáme potvrzené. Možná by tedy stálo za to, kdyby jednotlivé oddíly, až budou získávat souhlasy s uveřejněním osobních údajů a fotografií hráčů / funkcionářů pro svoji potřebu, přidali do tohoto souhlasu i webové stránky Pražského svazu házené (psh.chf.cz, případně celé - www.chf.cz).

Mohu používat dále Handball.NET ?

Ano, máte-li k němu přístup. Správce databáze v Handball.NETu je Český svaz házené, tedy v tomto případě se vás nařízení GDPR přímo netýká. Ale máte přístup do Matriky, kde jsou údaje uvedeny, proto musíte dodržet určité bezpečnostní postupy (např. chránit si heslo, nenechávat neukončený přístup na PC apod.), aby nedošlo k úniku těchto údajů.

Registrace, přestupy,..:

Toto zpracovává matrika ČSH, PSH se tedy registrace členů netýká  
 

Pro oddíly jsou zde některé zajímavé odkazy na informace z PTU:

http://www.ptupraha.cz/2018/04/gdpr-a-organizovany-sport/
 
http://www.ptupraha.cz/2018/04/gdpr-vzor-souhlasu-se-zpracovanim-osobnich-udaju/


Poznámka: Tento článek byl vytvořen "laickým" pohledem na toto nařízení. Nechtěli jsme plýtvat prostředky a přihlašovat se na drahá školení nebo platit právníky. A stejně je zatím mnoho věcí z tohoto nařízení zahaleno tajemstvím... Těžko předpovídat, jak se bude chovat dozorový orgán a co vlastně bude postihovat.

A možná i někdo z vás zde najde nějakou nepřesnost nebo máte další otázku. Pak nám napiště na e-mail: oshpraha@seznam.cz

Děkujeme

Jakub Šimák
Pražský svaz házené