19.9.2018 otevřeno: 209 x

Formát hlášení změn termínů zápasů

Připomínáme, co všechno musí obsahovat "hlášenka", aby ji mohla SK PSH schválit...

Jelikož se stává, že ne každý pořadatel dodržuje pravidla pro zasílání změn termínů zápasů a mohou tím nastat organizační zmatky, tyto pravidla nyní připomínáme. Je třeba se řídit Rozpisem soutěží, článek 13....

Body, které je třeba dodržet s vysvětlivkami:

1) Hlášení změn utkání (tzv. hlášenku) zasílá pořadatel utkání e-mailem na adresy PSH (oshpraha@seznam.cz), organizačního pracovníka soupeře a oba delegované rozhodčí. Není-li známa delegace (v Handball.NEtu nejsou rozhodčí uvedeni) nebo není na webových stránkách PSH uveden kontakt na příslušného rozhodčího, zasílá se hlášenka KR PSH (martin.zych@comax.cz a sovova.marta@seznam.cz)

2) Hlášenka musí obsahovat: číslo utkání, jména soupeřů (domácí : hosté), jména rozhodčích, jsou-li známá, navrhovaná změna termínu utkání, tj. den, čas začátku a místo utkání

3) V případě, že je hlášení změny utkání zasláno méně, než 10 dnů (240 hodin před původním i novým termínem utkání), je potřeba, aby s touto změnou souhlasil i soupeř. Tedy stačí obratem od soupeře poslat PSH e-mailem souhlasné potvrzení, ideální je to zaslat jako odpověď na všechny e-maily...

4) K hlášení změny je třeba přiložit (dozaslat) potvrzení o zaplacení poplatku za změnu utkání. Číslo účtu PSH je 2801158739/2010, variabilní symbol 300651, specifický symbol jsou poslední registrační čísla oddílu. PSH je jedno, zda tento poplatek zaplatí pořadatel nebo hostující družstvo. Z logiky by ho měl zaplatit ten, na jehož žádost se změna hlásí.

Poplatky za hlášení utkání:

100,- za hlášení změny utkání, které se mělo odehrát nebo se nově odehraje za více než 10 dní (240 hodin) od zaslání hlášenky - viz 13.8.
200,- za hlášení změny utkání, které se mělo odehrát nebo se nově odehraje za méně než 10 dní (240 hodin) a více než 3 dny (72 hodin) od zaslání hlášenky - viz 13.8.
1000,- za odvolání utkání, které se mělo odehrát za méně než 3 dny (72 hodin) - viz 13.2.
 
Bez poplatku:
- hlášení nového termínu utkání, které se nemohlo odehrát z důvodu neočekávané mimořádné situace, typický příklad je počasí (venkovní zápasy) nebo výpadek proudu v halách, atd.
- kosmetická úprava začátku utkání bez změny dne, kdy není potřeba zasahovat do nominace rozhodčích
- hlášení termínu zápasů při vytváření rozlosování před podzimní a jarní částí soutěží (termíny se zasílají pouze PSH)

Po splnění všech náležitostí PSH termín nového utkání s velkou pravděpodobností schválí.