3.10.2018 otevřeno: 1084 x

Dotační program MŠMT Můj klub 2019 otevřen, žádosti podávejte do konce října

Koncem minulého týdne vyhlásilo MŠMT Výzvu k podávání žádostí o neinvestiční dotace na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot. Jedná se o příspěvek na sportování dětí a mládeže do 23 let. Žádosti mohou kluby podávat od 8. října do 31. října 2018.

Výzva je zveřejněna na webu MŠMT zde

Základními podmínkami pro přijetí žádosti jsou:

1. SK/TJ působí alespoň po dobu 2 let v oblasti sportu
2. SK/TJ má k 30. 9. 2018 alespoň 12 členů do 23 let, kteří v roce 2018 uhradili členské příspěvky v min. výši 100 Kč.

 

Výše dotace se stanovuje na základě členské základy a to dle kategorií:

1. Členská základna dětí a mládeže do 5 let věku včetně (roč. narození 2014 a mladší)cvičící alespoň 1x týdně.
2. Členská základna dětí a mládeže ve věku 6 – 23 let (roč. narození 1996 – 2013) cvičící alespoň 1x týdně.
3. Členská základna dětí a mládeže ve věku 6 – 23 let (roč. narození 1996 – 2013) cvičící alespoň 2x týdně a zároveň účastnící se alespoň 6 oficiálních soutěží za rok, z toho:
a. Členská základna dětí a mládeže ve věku 6 – 10 let (2009 – 2013)
b. Členská základna dětí a mládeže ve věku 11 – 16 let (2003 2008)
c. Členská základna dětí a mládeže ve věku 17 – 23 let (roč. narození 1996 – 2002)

následovně:
Kategorie 1: člen = 500 Kč
Kategorie 2: člen = 1000 Kč
Kategorie 3a: člen = 2000 Kč
Kategorie 3b: člen = 3000 Kč
Kategorie 3c: člen = 2000 Kč

Sběr žádostí probíhá prostřednictvím systému IS-Sport na www.is-sport.msmt.cz


V případě dotazů je k dispozici infolinka 234 812 711 a e-mail: mujklub@msmt.cz

 

Český svaz házené považuje zapojení klubů sdružených ČSH do tohoto programu za velmi důležité. Z tohoto programu lze totiž hradit mzdové náklady na trenéry, na rozdíl od většiny jiných dotačních programů z měst a obcí či krajů.

 

Na základě dohody mezi Českou unií sportu a Českým svazem házené se může jakýkoliv členský subjekt ČSH bez ohledu na to, za je členem ČUS nebo nikoliv (tedy i kluby sdružené např. v ČOS), obrátit na příslušné okresní pracoviště ČUS. Seznam okresních pracovišť ČUS naleznete zde.