Struktura a kontakty PSH

Pražský svaz házené (přechází pod Český svaz házené)

Český svaz házené - Pražský svaz házené
Bolzanova 1
110 00 Praha 1
E-mail: oshpraha@seznam.cz


Číslo účtu: Fio banka, 2801158739/2010 (účet Českého svazu házené)

Identifikace plateb:

Variabilní symboly se budou počínaje rokem 2012 skládat ze dvou částí – účelové (první tři čísla), která vyjadřuje účel platby a organizační (další tři čísla), která vyjadřuje, které organizační složce platba náleží.

První trojmístná část variabilního symbolu vyjadřuje účel platby, tzn. co vlastně plátce platbou uhradí. Je zřejmé, že v rámci jedné platby nelze platit více „účelů“.
100-Startovné do soutěží
200-Registrační poplatky, poplatky za hostování, přestupní poplatky (jen pro ČSH)
300-Disciplinární poplatky, pokuty
400-Účastnické poplatky semináře, vzdělávací poplatky rozhodčí, delegáti
500-Klubové členské poplatky (jen pro ČSH)
600-Metodické materiály, tiskopisy, zápisy, prodej zboží (jen pro ČSH)
700-Individuální startovné (jen pro ČSH)
800-Vstupenky
900-Ostatní

Organizační část je: 651 - Pražský svaz házené (krajský svaz)

Variabilní symbol pro vklady do soutěží je 100651, pro pokuty 300651, atd.

Specifický symbol jsou poslední tři čísla nového registračního čísla oddílu.
 

 

Zasílací adresa zápisů o utkání:

Jakub Šimák
Kompass Czech Republic, s.r.o.
Doudova 3
147 00 Praha 4

 

Exekutiva Pražského svazu házené

 

Předseda Exekutivy PSH : Jaroslav Kupr (+420-602140615, jaroslav.kupr@centrum.cz) 

Místopředseda Exekutivy PSH: Jana Hrsinová (+420-606620404, krejzy.hazena@atlas.cz)

Člen Exekutivy: Ondřej Bílek (+420-724054950, ondra.bil@centrum.cz)

Člen Exekutivy: Jakub Šimák (+420-602393483, simak@kompass.cz)

Člen Exekutivy: Richard Toman (+420-725135572, richardtoman@centrum.cz)

Člen Exekutivy: Martin Zych (+420-602315568, martin.zych@comax.cz)