Zápis z posledního jednání Exekutivy PSH

INFO č. 3

 

PRAŽSKÉHO SVAZU HÁZENÉ


13.11.2018 proběhlo pravidelné zasedání zvolené Exekutivy PSH

v zasedací místnosti Intar, Americká 41, Praha 2


Přítomní: Kupr Jaroslav, Hrsinová Jana, Šimák Jakub, Pokorný Antonín, Papežová Martina, Zych Martin

Omluveni: Bělohradský Zdeněk


Projednávaná problematika:


1. Soutěže PSH

Podzimní část krajských soutěží pomalu končí, výsledky a rozlosování turnajů se průběžně vkládají do Handball.NETu.

V současné době probíhá zjišťování volných termínů pro jarní turnaje žactva.

Upozorňujeme opět všechny na zasílání hlášení změn termínů utkání. Hlášení musí mít stanovený formát a být zasláno v dostatečném předstihu - jak soupeři, rozhodčím, tak i PSH (oshpraha@seznam.cz).

2. Školení trenérů licence C

PSH uspořádá školení trenérů licence C. První třídenní blok proběhne v termínu pátek 23.11. až neděle 25.11.2018. Druhý blok je v plánován na březen 2019. Přihlášky jsou uzavřeny a program školení bude (nebo již v čase rozeslání tohoto Infa byl) zaslán účastníkům.

3. Zprávy komisí


Komise rozhodčích PSH

KR PSH provedla školení 15 účastníků pro rozhodování Školních lig. Děkujeme Lokomotivě Vršovice, Chodovu, Hájům a Kobylisům II za vytipování těchto rozhodčích ze svých hráčů nebo hráček.

Komise mládeže PSH

Na webu PSH budou přidávány termíny školních lig, aby je případně mohli navštívit příslušní trenéři z jednotlivých oddílů. Rovněž školní kroužky již probíhají.

Sportovní komise PSH

a) podzimní část soutěží dospělých nebyla ještě dohrána. Vyskytli se problémy s nedostatečným počtem hráčů Aritmy a Všenor (zranění, nemoci), které vedly k přeložení zápasů a u žen byly přeloženy zápasy Astra B - Plzeň a Střešovice S - Šťáhlavy. Zde upozorňujeme, že příslušná žádost o odložení zápasu by se měla poslat nejlépe tři dny před plánovaným začátkem, ať se stačí vše administrativně dořešit (odvolání rozhodčích, případně zrušení pronájmu haly...)

b) podzimní část soutěží mládeže byla dohrána u starších žáků a starších žákyň. Nominace do Žákovské ligy za PSH je Dukla Praha (žáci) a DHC Slavia Praha (žákyně). Jarní část obou kategorií (včetně účasti všech pražských družstev) bude pokračovat dle nyní tvořené termínové listiny. Termíny turnajů nebudou kolidovat s turnaji Žákovské ligy.

Mladší žáci a mladší žákyně mají v roce 2018 ještě jeden turnaj a termínová listina 2019 pro žáky je rovněž v přípravě. Žákyně již termíny mají domluvené.

c) turnaje 4+1. Neznáme ještě termíny halových/tělocvičnových turnajů od některých účastníků (Sokol Vršovice, HC Háje, Chodov, Dukla, Sokol Kobylisy II/kl.). Prosíme tedy o jejich nahlášení
 
4. Schůzka zástupců oddílů s mládeží ohledně podání Grantu na příští sezónu

7.1.2019 od 18.00 proběhne v zasedačce v hale Slavie schůze zástupců oddílů s mládeží se členy exekutivy PSH, kde se prodiskutuje jakým způsobem se podá Grant (na Magistrát Hl. m. Prahy) pro ročník 2019/2020
 

5. Různé

Další schůze Exekutivy PSH se koná v úterý 11.12.2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti INTAR, Americká 41, Praha 2

 

6. Kontakty na členy exekutivy PSH


Předseda Exekutivy PSH : Jaroslav Kupr (řízení svazu, předseda DK PSH) (+420-602140615, jaroslav.kupr@centrum.cz)
Člen Exekutivy (kontakt s ČSH ohledně účetnictví, pomoc při přípravě grantů a další organizační záležitosti): Jana Hrsinová (+420-606620404, krejzy.hazena@atlas.cz)
Člen Exekutivy - předseda KR PSH (rozhodčí): Martin Zych (+420-602315568, martin.zych@comax.cz)
Člen Exekutivy - SK PSH (soutěže, Handball.Net, webové stránky, komunikace): Jakub Šimák (+420-602393483, simak@kompass.cz)
Člen Exekutivy - KM PSH (mládež, školní ligy, kroužky): Antonín Pokorný (+420-721357969, pokornyant@gmail.com)
Člen Exekutivy (mládež, školní ligy, kroužky, spolupráce s RHC) : Martina Papežová (+420-777093762, mpapezova@volny.cz)
Člen Exekutivy (soutěže žáků, školní ligy, kroužky): Zdeněk Bělohradský (+420-724068151, zbelohradsky@icloud.com)


Komise rozhodčích:

Martin Zych – mobil: 602 315 568, e-mail: martin.zych@comax.cz - předseda komise, řízení činnosti komise, jednání s exekutivou PSH a ČSH , školení rozhodčích, mentoring
Marta Sovová – mobil: 724 803 173, e-mail: sovova.marta@seznam.cz - obsazování utkání rozhodčími, náhradní delegace, omluvy , školení rozhodčích, mentoring
Jaroslav Artl  – mobil: 603 521 599, e-mail: j.artl@seznam.cz - školení rozhodčích, mentoring začínajících rozhodčích

Jakub Uhlíř – mobil: 732 582 183, e-mail: kuba.uhlir@gmail.com – mentoring začínajících rozhodčích, IT

 

 

V Praze 19. 11. 2018

Jaroslav Kupr

předseda Exekutivy PSH


Zpracoval: Jakub Šimák

Mobil: 602 393 483

Mail: simak@kompass.cz


Doručovací adresa zápisů:

Jakub Šimák

KOMPASS Czech Republic s.r.o

Doudova 3

 

147 00 Praha 4