Zápis z posledního jednání Exekutivy PSH

 

 

 

 

 

INFO č. 4

 

PRAŽSKÉHO SVAZU HÁZENÉ


19.3.2018 proběhla další zasedání Exekutivy PSH

v zasedací místnosti ČSH, Bolzanova 1,  Praha 1


Přítomní: Kupr Jaroslav, Hrsinová Jana, Zych Martin, Bílek Ondřej, Toman Richard, Šimák Jakub

Omluven:


Projednávaná problematika:


1. Odhlasování krajské kandidátní listiny k volbě vrcholných orgánů ČSH

Pražský svaz házené uspořádal v pondělí 19.3.2018 v sídle ČSH veřejnou schůzi Exekutivy PSH, na které se představili oba dosavadní kandidáti na prezidenta ČSH a zájemci o členství v Exekutivě.

Přítomno bylo 24 lidí, zastoupeno 9 pražských oddílů. Kromě prezentací obou kandidátů na prezidenta dostal prostor pro vyjádření i bývalý prezident ČSH Radek Bendl a odvolaný jednatel společnosti CS HANDBALL Jan Sviták. 

Poté odhlasovala Exekutiva PSH Krajskou kandidátní listinu pro mimořádnou volební Konferenci ČSH dne 21.4.2018:

- na funkci Prezidenta ČSH:  pan Michal Kabele

- do funkcí v Exekutivě ČSH:

- - pan Jan Bělka - návrh na předsedu Trenérsko-metodické komise (dle Rady - vymezení odpovědnosti: metodika)
- - pan Daniel Čurda - návrh na předsedu reprezentační komise (dle Rady- vymezení odpovědnosti: reprezentace)
- - pan Petr Novák - návrh na předsedu Komise pro rozhodčí a pravidla (dle Rady - vymezení odpovědnosti: soutěže, rozhodčí)
- - pan Vojtěch Srba - návrh na člena Exekutivy bez portfeje (dle Rady - vymezení odpovědnosti: marketing a komunikace)


2. Soutěže PSH

Termíny jarní části soutěží jsou uvedeny na webových stránkách PSH


3. Neúčast družstva starších žáků Chodova na 1. jarním turnaji

SK PSH se zabývala neúčastí družstva Chodova na turnaji 4.3.2018 ve Břvích. Všechny výsledky Chodova byly zkontumovány. Jelikož Chodov doložil lékařské zprávy o nemocech hráčů, SK PSH upustila od dalšího potrestání.


4. Zprávy komise rozhodčích PSH

- Komise rozhodčích aktivně spolupracuje s Petrou Vítkovou na zajištění rozhodčích v házené 4+1 ve školních ligách. Problém se zajištěním rozhodčích spočívá zejména v tom, že se turnaje školní ligy hrají ve všední den a nejsou plánovány moc dopředu, tudíž rozhodčí mají problém s uvolňováním ze škol. Dalším důvodem neochoty pískat, byl od rozhodčích argument nízkého finančního ohodnocení za turnaj. I z tohoto důvodu se exekutiva PSH dohodla na zvýšení odměny rozhodčím v turnajích ŠL. S platností od 1. dubna 2018 bude rozhodčím za 1 turnaj ŠL poskytována jednotná náhrada 400,-Kč za turnaj.

  
5. Zprávy komise mládeže PSH


Turnaj OPEN ve školní házené 4+1 se odehraje ve středu 30. května 2018, jako každoročně, na hřištích Astry Praha. Zástupci Exekutivy a KM PSH by se rádi v průběhu tohoto turnaje sešli s kompetentními zástupci oddílů, které mají mládež a probrali s nimi problematiku přechodu hráčů ze Školních lig do jednotlivých oddílů. Zdá se nám, že nejsou plně využívané investice PSH do organizace těchto lig, případně kroužků v návaznosti na zvyšování házenkářské základny v pražských oddílech.  

 

6. Granty

Rozvojový grant od Magistrátu hl. města Prahy pro 9 pražských oddílů s mládeží na sezonu 2017/2018 probíhá dílčím vyúčtováním, na kterém externě za ČSH spolupracuje Petra Vozobulová. Závěrečné vyúčtování v květnu 2018.

V současné době byl podán grant na sezónu 2018/2019. Na základě kritérií, mezi nimiž je např. mládežnická základna (vč. dorosteneckých kategorií), kvalifikace trenérů, počet aktivních rozhodčích, výkonnost družstev atd. bude přidělená částka rozdělena pražským družstvům v tomto poměru: Astra 7%, Chodov 8%, Háje 10%, Sokol Kobylisy (kluci) 2%, Sokol Kobylisy II (holky) 10%, Loko Vršovice 11%, Slavia 16%, Sokol Vršovice 17%, Dukla Praha 19%. Kompletní tabulky s výpočty jsou součástí zadávací dokumentace k získání grantu.

PSH získal od Magistrátu hl. města Prahy grant na Školní ligu a turnaj OPEN ve výši 150.000 Kč, což představuje 60% celkových nákladů. 40%, tj. 100.000 Kč je povinná spoluúčast PSH.

 

7. Výběry Házenkářských nadějí

Exekutiva PSH schválila žádost trenérek o dotaci 25.000,- Kč pro výběr Prahy dívek na účast v mezinárodním házenkářském turnaji ve slovinské Isole. (3.7.-8.7.2018).

Exekutiva PSH dále uvažuje o možnosti přihlášení pražských výběrů chlapců a dívek do mezinárodního turnaje Prague Handball Cup.


8. Různé

Další schůze Exekutivy PSH se koná v pondělí 16.4.2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti INTAR, Americká 41, Praha 2


9. Kontakty na členy exekutivy PSH


Jaroslav KUPR – předseda

mobil: 602 140 615, e-mail: jaroslav.kupr@centrum.cz

Členové exekutivy:

- Jana Hrsinová – místopředseda, odpovědná za legislativu a spolupráci s ekonomickým úsekem ČSH, mobil: 606 620 404, e-mail: krejzy.hazena@atlas.cz

- Jakub Šimák – soutěže, web. mobil: 602 393 483, e-mail: simak@kompass.cz

- Ondřej Bílek – odpovědný za mládež, mobil: 724 054 950, e-mail: ondra.bil@centrum.cz

- Richard Toman – styk s veřejností, mobil: 725 135 572, e-mail: richardtoman@centrum.cz
- Martin Zych - rozhodčí

 

Komise rozhodčích:

Martin Zych – mobil: 602 315 568, e-mail: martin.zych@comax.cz - předseda komise, řízení činnosti komise, jednání s exekutivou PSH a ČSH , školení rozhodčích, mentoring
Marta Sovová – mobil: 724 803 173, e-mail: sovova.marta@seznam.cz - obsazování utkání rozhodčími, náhradní delegace, omluvy , školení rozhodčích, mentoring
Jaroslav Artl  – mobil: 603 521 599, e-mail: j.artl@seznam.cz - školení rozhodčích, mentoring začínajících rozhodčích

Jakub Uhlíř – mobil: 732 582 183, e-mail: kuba.uhlir@gmail.com – mentoring začínajících rozhodčích, IT

 

 

V Praze 11. 4. 2018

Jaroslav Kupr

předseda Exekutivy PSH


Zpracoval: Jakub Šimák

Mobil: 602 393 483

Mail: simak@kompass.cz


Doručovací adresa zápisů:

Jakub Šimák

KOMPASS Czech Republic s.r.o

Doudova 3

147 00 Praha