Zápis z posledního jednání Exekutivy PSH

INFO č. 5

 

PRAŽSKÉHO SVAZU HÁZENÉ


25.6.2018 proběhlo ustavující zasedání nově zvolené Exekutivy PSH

v zasedací místnosti Intar, Americká 41, Praha 2


Přítomní: Kupr Jaroslav, Hrsinová Jana, Zych Martin, Šimák Jakub, Papežová Martina, Bělohradský Zdeněk, Pokorný Antonín

Omluven:


Projednávaná problematika:


1. Rozdělení kompetencí nově zvolených orgánů PSH

Na konferenci PSH bylo 18.6.2018 zvoleno nové vedení Pražského svazu házené:

Předseda Exekutivy PSH : Jaroslav Kupr (řízení svazu, předseda DK PSH)

Člen Exekutivy (kontakt s ČSH ohledně účetnictví, pomoc při přípravě grantů a další organizační záležitosti): Jana Hrsinová

Člen Exekutivy - předseda KR PSH (rozhodčí): Martin Zych

Člen Exekutivy - SK PSH (soutěže, Handball.Net, webové stránky, komunikace): Jakub Šimák

Člen Exekutivy - KM PSH (mládež, školní ligy, kroužky): Antonín Pokorný

Člen Exekutivy (mládež, školní ligy, kroužky, spolupráce s RHC) : Martina Papežová

Člen Exekutivy (soutěže žáků, školní ligy, kroužky): Zdeněk Bělohradský


2. Soutěže PSH

Všechny soutěže ročníku 2017/2018 jsou již dohrány.

Vítězná družstva jsou:

Přebor Prahy mužů: SK Praha 4 B

Přebor Prahy žen:  Tatran Střešovice "S"

Přebor Prahy starších žáků: Dukla Praha A

Přebor Prahy starších žákyň: DHC Slavia Praha A

Přebor Prahy mladších žáků: Dukla Praha A

Přebor Prahy mladších žákyň: DHC Slavia Praha A

Pohár Exekutivy PSH: DHC Slavia Praha  

Všem vítězům blahopřejeme a děkujeme i ostatním účastníkům soutěží za jejich sportovní výkony a všem přejeme krásné prázdniny nebo dovolené.


Příprava nadcházejícího ročníku 2018/2019:

Přihlášky jsou již uzavřeny a pro všechny kategorie již existuje rozpis zápasů nebo turnajů. Zbývá tedy jen doplnění termínů. Vše je uváděno na webových stránkách PSH.
Vklady se nezměnily :  2.000,- (bez mládeže) /1.000,- (s mládeží) pro dospělé kategorie, 400,- pro žactvo. U 4+1 se vklad neplatí. Všechny vklady je potřeba zaplatit do začátku soutěží. Platební informace jsou uvedeny na stránkách PSH.


3. Předpokládané školení trenérů licence C

PSH se uvažuje o zahájení školení dalších uchazečů o trenérskou licenci C během listopadu 2018, pokud se do té doby přihlásí alespoň 25 zájemců. Jednalo by se o blok pátek odpoledne, sobota, neděle. Dokončení licence pak ve stejném třídenním bloku v březnu 2019. Předběžné přihlášky mohou zájemci zasílat na e-mail jaroslav.kupr@centrum.cz


4. Fyzioterapeutický kurz

Na základě žádosti, která byla přednesena na Konferenci PSH, se Pražský svaz házené pokusí připravit nějaký seminář ohledně fyzioterapie pro oddíly a specialisty. Bude ještě upřesněno.

  
5. Zprávy komisí


Komise rozhodčích PSH

KR PSH na základě žádosti KM PSH připraví na začátku podzimní části soutěží školení pro rozhodčí licence D. Je to z toho důvodu, že je obtížné obsadit rozhodování dopoledních turnajů školních lig.
Proto žádáme všechny oddíly, které mají mládež o vytipování a zaslání minimálně tří kandidátů ročníků cca 2004 a starších. Jedná se o žáky 8-9. tříd ZŠ, 1. tříd SŠ, kteří by mohli být od PSH omluveni z vyučování v době turnajů školní ligy a mohli by tyto turnaje rozhodovat (je to honorované 300 Kč za turnaj).
Prosíme tedy o zaslání těchto kandidátů do konce prázdnin na e-mail: martin.zych@comax.cz 

 

6. Grant

Pražský svaz házené má již potvrzený a podepsaný Rozvojový grant od Magistrátu hl. města Prahy pro 9 pražských oddílů s mládeží na sezonu 2018/2019 v rekordní výši 3.600.000,- Kč. Jednotlivé oddíly budou po dohodě s ČSH v nejbližší době kontaktovány kvůli administrativnímu vyřízení všech náležitostí, které se k tomuto Grantu vztahují.


7. Různé

Další schůze Exekutivy PSH se koná v úterý 7.8.2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti INTAR, Americká 41, Praha 2


8. Kontakty na členy exekutivy PSH


Předseda Exekutivy PSH : Jaroslav Kupr (řízení svazu, předseda DK PSH) (+420-602140615, jaroslav.kupr@centrum.cz)
Člen Exekutivy (kontakt s ČSH ohledně účetnictví, pomoc při přípravě grantů a další organizační záležitosti): Jana Hrsinová (+420-606620404, krejzy.hazena@atlas.cz)
Člen Exekutivy - předseda KR PSH (rozhodčí): Martin Zych (+420-602315568, martin.zych@comax.cz)
Člen Exekutivy - SK PSH (soutěže, Handball.Net, webové stránky, komunikace): Jakub Šimák (+420-602393483, simak@kompass.cz)
Člen Exekutivy - KM PSH (mládež, školní ligy, kroužky): Antonín Pokorný (+420-721357969, pokornyant@gmail.com)
Člen Exekutivy (mládež, školní ligy, kroužky, spolupráce s RHC) : Martina Papežová (+420-777093762, mpapezova@volny.cz)
Člen Exekutivy (soutěže žáků, školní ligy, kroužky): Zdeněk Bělohradský (+420-724068151, zbelohradsky@icloud.com)


Komise rozhodčích:

Martin Zych – mobil: 602 315 568, e-mail: martin.zych@comax.cz - předseda komise, řízení činnosti komise, jednání s exekutivou PSH a ČSH , školení rozhodčích, mentoring
Marta Sovová – mobil: 724 803 173, e-mail: sovova.marta@seznam.cz - obsazování utkání rozhodčími, náhradní delegace, omluvy , školení rozhodčích, mentoring
Jaroslav Artl  – mobil: 603 521 599, e-mail: j.artl@seznam.cz - školení rozhodčích, mentoring začínajících rozhodčích

Jakub Uhlíř – mobil: 732 582 183, e-mail: kuba.uhlir@gmail.com – mentoring začínajících rozhodčích, IT

 

 

V Praze 28. 6. 2018

Jaroslav Kupr

předseda Exekutivy PSH


Zpracoval: Jakub Šimák

Mobil: 602 393 483

Mail: simak@kompass.cz


Doručovací adresa zápisů:

Jakub Šimák

KOMPASS Czech Republic s.r.o

Doudova 3

147 00 Praha