Zápis z posledního jednání Exekutivy PSH

 

 

 

INFO č. 2

 

PRAŽSKÉHO SVAZU HÁZENÉ


18.9.2018 proběhlo pravidelné zasedání zvolené Exekutivy PSH

v zasedací místnosti Intar, Americká 41, Praha 2


Přítomní: Kupr Jaroslav, Hrsinová Jana, Šimák Jakub, Bělohradský Zdeněk, Pokorný Antonín, Papežová Martina, Zych Martin

Omluveni:


Projednávaná problematika:


1. Soutěže PSH

Podzimní část krajských soutěží se již rozběhla, výsledky a rozlosování turnajů se průběžně vkládají do Handball.NETu.

Upozorňujeme družstva, aby neustále kontrolovala platnost RP a přidělení IS a to zejména u hráčů/hráček, kteří nastoupili poprvé až po odehrání několika zápasů / turnajů. Dále je nutné doplnit do Handball.NETu fotografie všech hráčů/hráček a funkcionářů s platným RP.

2. Školení trenérů licence C

PSH uspořádá školení trenérů licence C. První třídenní blok proběhne v termínu pátek 23.11. až neděle 25.11.2018. Druhý blok je v plánován na březen 2019. Přihlášky mohou zájemci zasílat na e-mail jaroslav.kupr@centrum.cz

3. Zprávy komisí


Komise rozhodčích PSH

KR PSH prodlužuje termín zasílání vytipovaných kandidátů pro rozhodování školních lig do konce září. Během října by mělo proběhnout školení.
Žádáme tedy oddíly, které ještě nezareagovali a  které mají mládež, o vytipování a zaslání minimálně tří kandidátů ročníků cca 2004 a starších. Jedná se o žáky 8-9. tříd ZŠ, 1. tříd SŠ, kteří by mohli být od PSH omluveni z vyučování v době turnajů školní ligy a mohli by tyto turnaje rozhodovat (je to honorované 300 Kč za turnaj).
Prosíme tedy o zaslání těchto kandidátů na e-mail: martin.zych@comax.cz
 

KR PSH společně se zbytkem Exekutivy PSH projednávala problém absence zkušených rozhodčích, tzv. mentorů pro začínající rozhodčí, na turnajích mládeže. Ačkoli KR PSH má tyto rozhodčí - mentory k dispozici, naráží se na problém, že tito rozhodčí jsou stále aktivní a jsou tedy delegování na víkendové soutěže ČSH. Většinou se proto, bohužel, turnajů mládeže zúčastnit nemohou. K tomuto se váže i velký problém v obsazování krajských turnajů rozhodčími. Mnoho pražských rozhodčích pravidelně rozhoduje víkendové mistrovské soutěže ČSH a je to pro ně priorita. Když se následně stane, že se v Praze ve stejný den uspořádají 3 turnaje mládeže, pak je situace v obsazování velmi složitá. KR tedy prosí SK, aby se v budoucnosti snažila turnaje alespoň rovnoměrně rozdělit mezi sobotu a neděli.
Následně proběhla diskuze k chování některých trenérů / rodičů na turnajích ve vztahu k chybám při rozhodování mladých (ale i zkušenějších) rozhodčích. Týká se hlavně rozhodování v části osobní obrana (jednoúderový driblink, fauly - držení za dres, atd.).  KR PSH před začátkem soutěží vydala Metodický pokyn pro rozhodčí k uplatňování zvláštních pravidel u soutěží žactva PSH dle pokynů Komise mládeže PSH na sezónu 2018/19. Exekutiva má tento pokyn k dispozici a je ochotna s ním seznámit všechny zájemce s řad trenérů.
Prosíme tedy všechny trenéry a přes pořadatele turnajů i přihlížející diváky - rodiče o dodržování vydaných zásad Fair-play, zejména nepokřikování na rozhodčí v průběhu zápasu. Děkujeme
     

Komise mládeže PSH

Komise mládeže PSH připravuje ve spolupráci s Petrou Vítkovou spuštění následujícího ročníku Školních lig. Aktuálně se pracuje i na vytvoření kontaktního seznamu spolupracujících škol.

Sportovní komise PSH

SK PSH řešila (v době po uskutečnění zasedání Exekutivy do uzávěrky tohoto Infa) nesehrání utkání číslo BI014 DHC Slavia B - Házená Mělník, které se mělo odehrát dne 22.9.2018 od 15:30 v rámci prvního turnaje mladších žákyň na hřišti Slavie. Družstvo Mělníka odjelo z turnaje dříve, po sehrání pouze 4 zápasů (pořadatele o tom vedení družstva informovalo). SK PSH proto kontumuje zápas ve prospěch DHC Slavia B a o případném dalším postihu rozhodne na základě dalších zjištěných skutečností.

SK PSH dále zaslala všem družstvům ze soutěží dospělých informace, co musí obsahovat hlášení změn termínu utkání, aby mohla být tato změna schválena.

4. Různé

Další schůze Exekutivy PSH se koná v úterý 9.10.2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti INTAR, Americká 41, Praha 2

 

5. Kontakty na členy exekutivy PSH


Předseda Exekutivy PSH : Jaroslav Kupr (řízení svazu, předseda DK PSH) (+420-602140615, jaroslav.kupr@centrum.cz)
Člen Exekutivy (kontakt s ČSH ohledně účetnictví, pomoc při přípravě grantů a další organizační záležitosti): Jana Hrsinová (+420-606620404, krejzy.hazena@atlas.cz)
Člen Exekutivy - předseda KR PSH (rozhodčí): Martin Zych (+420-602315568, martin.zych@comax.cz)
Člen Exekutivy - SK PSH (soutěže, Handball.Net, webové stránky, komunikace): Jakub Šimák (+420-602393483, simak@kompass.cz)
Člen Exekutivy - KM PSH (mládež, školní ligy, kroužky): Antonín Pokorný (+420-721357969, pokornyant@gmail.com)
Člen Exekutivy (mládež, školní ligy, kroužky, spolupráce s RHC) : Martina Papežová (+420-777093762, mpapezova@volny.cz)
Člen Exekutivy (soutěže žáků, školní ligy, kroužky): Zdeněk Bělohradský (+420-724068151, zbelohradsky@icloud.com)


Komise rozhodčích:

Martin Zych – mobil: 602 315 568, e-mail: martin.zych@comax.cz - předseda komise, řízení činnosti komise, jednání s exekutivou PSH a ČSH , školení rozhodčích, mentoring
Marta Sovová – mobil: 724 803 173, e-mail: sovova.marta@seznam.cz - obsazování utkání rozhodčími, náhradní delegace, omluvy , školení rozhodčích, mentoring
Jaroslav Artl  – mobil: 603 521 599, e-mail: j.artl@seznam.cz - školení rozhodčích, mentoring začínajících rozhodčích

Jakub Uhlíř – mobil: 732 582 183, e-mail: kuba.uhlir@gmail.com – mentoring začínajících rozhodčích, IT

 

 

V Praze 26. 9. 2018

Jaroslav Kupr

předseda Exekutivy PSH


Zpracoval: Jakub Šimák

Mobil: 602 393 483

Mail: simak@kompass.cz


Doručovací adresa zápisů:

Jakub Šimák

KOMPASS Czech Republic s.r.o

Doudova 3

147 00 Praha 4