Zápis z posledního jednání Exekutivy PSH

INFO č. 5

ZÁPIS ZE SCHŮZE

PRAŽSKÉHO SVAZU HÁZENÉ


24.4.2017 proběhlo další zasedání Exekutivy PSH

v zasedací místnosti Intar, Americká 41,  Praha 2


Přítomní: Kupr Jaroslav, Hrsinová Jana, Šimák Jakub, Bílek Ondřej

Omluven: Farář Pavel, Zych Martin, Toman Richard


Projednávaná problematika:


1. Soutěže PSH

Jarní část doplněna na webové stránky PSH, kde jsou průběžně uváděny všechny výsledky zápasů a turnajů

Všechny hlášenky jsou spojeny se zaplacením poplatku 50,- Kč na účet PSH (pozor změna účtu - viz samostatný bod)

Přihlášky do soutěží ročníku 2017/2018 jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách PSH a budou rozeslány s tímto Infem. Prosíme o zaslání zpět do konce května.

SK PSH uděluje družstvu Všenory pokutu 2.000,- za nedostavení se na turnaj starších žáků, který se konal dne 8.4.2017 v hale Chodov.


2. Zprávy komise rozhodčích PSH

Zájemci o získání rozhodcovské licence mohou kontaktovat předsedu komise rozhodčích Martina Zycha (martin.zych@comax.cz)

3. Konkurz na trenéry pražských výběrů házenkářských nadějí

Exekutiva vybrala jako trenéra výběru házenkářských nadějí Prahy - žáci pana Martina Půtu (Dukla Praha) a jako asistenta pana Jakuba Macha (Loko Vršovice)

Kandidátka na trenérku výběru žákyň byla pozvána na příští schůzi PSH (29.5.2017)
  


4. Zprávy KM PSH


Projekt školních lig miniházené a školních kroužků pokračuje. Nyní probíhá příprava OPEN TURNAJE 2017 školních družstev, který se bude konat 31.5.2017 na hřištích Astry Praha ZMZ.


5. Házenkářské naděje - dívky - příprava a nominace na Letní OM

Trenérská dvojice Stehlíková - Hrsinová uzavřely nominaci hráček na Letní Olympiádu mládeže, která se uskuteční ve dnech 25.6.- 29.6. v Brně. Nominováno je 16 hráček, které absolvují závěrečnou přípravu, do Brna pak dle dispozic Magistrátu odcestuje hráček 14.

 Nominace: Koudelková, Tichá, Zimová, Vostarková, Nová, Holečková (všechny DHC Slavia), Rákosníková, Slavíčková, Nekardová, Bernatová, Novotná  (všechny Háje), Nyklová (Sokol Vršovice), Tonningerová, Vítová, Bardonová M., Štěpaníková ( všechny Sokol Kobylisy).

 Společné tréninky výběru probíhají od poloviny května na hřišti DHC Slavia a sehraje se několik přípravných zápasů. Hráčky i jejich mateřské oddíly budou včas informováni.

6. Házenkářské naděje – chlapci – příprava na turnaj krajských výběrů – „Naděje legendám“

Trenéři Petr Rams a Ondřej Pleva byli pověřeni sestavením výběru Prahy na turnaj „Krajských výběrů“, který se uskuteční v hale na Slavii v rámci červnových oslav házené (18. – 21.6). Nominovaní hráči absolvují před samotným turnajem společné tréninky v hale na Julisce. Tréninky budou probíhat v těchto dnech tj. 6.6., 8.6., 13.6. a 15.6. vždy v čase 18.00 – 19.00h. 

Nominace: Roháč, Patzel, Vlček, Trunda, Ježek, Scheichl, Vojtela, Bolehovský, Povolný, Horyna, Rakouský M., Macur (Dukla), Král, Vodička (Chodov)


7. Změna účtu ČSH - PSH

Stále upozorňujeme na změnu účtu Pražské svazu házené! Variabilní symboly pro konkrétní druhy plateb zůstávají beze změny.

Nové číslo účtu: Fio banka, 2801158739/2010

Identifikace plateb:

Variabilní symboly se skládají ze dvou částí – účelové (první tři čísla), která vyjadřuje účel platby a organizační (další tři čísla), která vyjadřuje, které organizační složce platba náleží.

První trojmístná část variabilního symbolu vyjadřuje účel platby, tzn. co vlastně plátce platbou uhradí. Je zřejmé, že v rámci jedné platby nelze platit více „účelů“.
100-Startovné do soutěží
200-Registrační poplatky, poplatky za hostování, přestupní poplatky (jen pro ČSH)
300-Disciplinární poplatky, pokuty
400-Účastnické poplatky semináře, vzdělávací poplatky rozhodčí, delegáti
500-Klubové členské poplatky (jen pro ČSH)
600-Metodické materiály, tiskopisy, zápisy, prodej zboží (jen pro ČSH)
700-Individuální startovné (jen pro ČSH)
800-Vstupenky
900-Ostatní

Organizační část je: 651 - Pražský svaz házené (krajský svaz)

Variabilní symbol pro vklady do soutěží je 100651, pro pokuty 300651, atd.

Specifický symbol jsou poslední tři čísla nového registračního čísla oddílu.


8. Doškolení trenérů


4.6.2017 proběhne v hale Sokola Vršovice doškolení trenérů pro prodloužení trenérských licenci B a C. Doba doškolení bude 6 hodin. Přihlášky zasílejte na e-mail PSH a v kopii na předsedu Jaroslava Kupra (jkupr@intar.cz)

Cena za osobu byla stanovena na 100,- Kč.

Školení nových trenérů licence C se zatím předběžné plánuje na začátek roku 2018, bude dále upřesněno.


9. Výroční konference PSH

Výroční konference Pražského svazu házené se bude konat 6.6.2017 od 18.00 v zasedací místnosti ČSH (Bolzanova 1, Praha 1). Materiály obdrží organizační pracovníci poštou.
 


10. Různé

 

Další schůze Exekutivy PSH se koná v pondělí 29.5.2017 od 17:00 hodin v zasedací místnosti INTAR, Americká 41, Praha 2 

11. Kontakty na členy exekutivy PSH


Jaroslav KUPR – předseda

mobil: 602 140 615, e-mail: jaroslav.kupr@centrum.cz

Členové exekutivy:

- Jana Hrsinová – místopředseda, odpovědná za legislativu a spolupráci s ekonomickým úsekem ČSH, mobil: 606 620 404, e-mail: krejzy.hazena@atlas.cz

- Jakub Šimák – soutěže, web. mobil: 602 393 483, e-mail: simak@kompass.cz

- Ondřej Bílek – odpovědný za mládež, mobil: 724 054 950, e-mail: ondra.bil@centrum.cz

- Pavel Farář – miniházená, mobil: 724 747 364, e-mail: fararpavel@seznam.cz

- Richard Toman – styk s veřejností, mobil: 725 135 572, e-mail: richardtoman@centrum.cz

 

Komise rozhodčích:

Martin Zych – mobil: 602 315 568, e-mail: martin.zych@comax.cz - předseda komise, řízení činnosti komise, jednání s exekutivou PSH a ČSH
Marta Sovová – mobil: 724 803 173, e-mail: sovova.marta@seznam.cz - obsazování utkání rozhodčími, náhradní delegace, omluvy
Zuzana Füleová – mobil: 776 164 334, e-mail: zuzana.fuleova@gmail.com - školení rozhodčích, komunikace s oddíly při vyhledávání nových adeptů na rozhodčí a zařazení nově vyškolených rozhodčích do praxe



 

 

V Praze 24.5.2017

Jaroslav Kupr

předseda Exekutivy PSH

Zpracoval: Jakub Šimák

Mobil: 606 393 483

Mail: simak@kompass.cz


Doručovací adresa zápisů:

Jakub Šimák

KOMPASS Czech Republic s.r.o

Doudova 3

147 00 Praha