Zápis z posledního jednání Exekutivy PSH

 

 INFO č. 5

 

PRAŽSKÉHO SVAZU HÁZENÉ


4.3.2019 proběhlo pravidelné zasedání zvolené Exekutivy PSH

v zasedací místnosti Intar, Americká 41, Praha 2

 


Přítomní: Kupr Jaroslav, Hrsinová Jana, Šimák Jakub, Pokorný Antonín, Papežová Martina, Zych Martin, Bělohradský Zdeněk

Omluveni:


Projednávaná problematika:


1. Soutěže PSH

Připravuje se jarní část krajských soutěží. Probíhá dolaďování termínů turnajů a zápasů přeboru Prahy mužů a žen.

Upozorňujeme opět všechny na zasílání hlášení změn termínů utkání. Hlášení musí mít stanovený formát a být zasláno v dostatečném předstihu - jak soupeři, rozhodčím, tak i PSH (oshpraha@seznam.cz).

2. Školení trenérů licence C

O víkendu 8.3. - 10.3. proběhl v areálu Lokomotivy Vršovice druhý blok školení trenérů licence C.

3. Zprávy komisí


Komise rozhodčích PSH

Komise rozhodčích PSH během března nominovat rozhodčí na jednotlivá utkání Přeboru Prahy mužů a žen a i na probíhající turnaje mládeže.

Komise rozhodčích 26.2.2019 uspořádala další tematický miniseminář pro rozhodčí. Témata tentokrát byla problematika nařizování 7m hodů a nejnovější trendy rozhodování na základě výstupů z MS mužů 2019 a jejich aplikace v rámci našich domácích soutěží. Semináře se zúčastnilo 15 rozhodčích.

 

 

Komise mládeže PSH

KM PSH oznamuje, že termín turnaje školních družstev v miniházené 4+1 OPEN bude 22.5.2019 na hříštích TJ Astra Praha.
Zástupce KM PSH na jednání KM ČSH 14.3. v Olomouci bude Antonín Pokorný
Školní ligy a kroužky házené probíhají dle předpokladů.
 

Sportovní komise PSH


a) SK PSH obdržela informaci o odstoupení družstva Házená Mělník ze soutěže mladších žákyň. Zbylé turnaje proběhnou bez tohoto družstva. Dosažené výsledky zápasů s Mělníkem ale budou započítány do celkové tabulky a u turnajů, kde se Mělník již neúčastní, budou jeho výsledky kontumovány, aby vyšla celková tabulka.

b) turnaje 4+1 - termíny ještě prosíme od Hájů a Sokol Kobylisy II (venkovní). Na posledním turnaji 4+1 na Chodově se utkalo celkem 30 družstev, což již přináší menší problémy při sestavování rozlosování zápasů (menší hrací doba, větší pauzy mezi zápasy...)

c) změna hřiště posledního turnaje mladších žákyň. Místo na Hájích se tento turnaj odehraje 19.5. na Slavii a družstvo Háje B se ho nezúčastní. Utkání tohoto družstva se odehrají po domluvě na hřištích soupeřů do 19.5.

d) pro turnaje žactva byly vytvořeny speciální turnajové zápisy, informaci dostali všichni účastníci e-mailem


4. Podání Grantu Hl. města Prahy na příští sezónu

PSH, resp. místopředsedkyně Exekutivy Jana Hrsinová finišuje s přípravou materiálu k podání tohoto Grantu. Tento Grant se týká pražských oddílů, kteří mají v soutěžích PSH mládežnická družstva. Jmenovitě Dukla Praha, TJ Chodov JM, Lokomotiva Vršovice, Sokol Vršovice, DHC Slavia Praha, HC Háje, Astra ZMZ Praha, Sokol Kobylisy II.  Počty hráčů / hráček, trenérů a rozhodčích pro vyplnění požadovaných tabulek pro zadání Grantu měly zaslat kluby do konce února. Rovněž byla k 28.2.2019 importována do excelových tabulek z Handball.NETu aktuální členská základna příslušných oddílů. Jedná se o hráče/hráčky, kteří mají platné registrační průkazy ČSH a nejsou starší, než 18 let. Tyto počty pak budou sloužit pro rozdělení grantu mezi oddíly. Důvod je v jednotném postupu, jelikož některé oddíly uvedly v počtech všechny registrované hráče (dle H.Netu) a nezabývali se, zda jsou stále aktivní, jiné uvedly zřejmě pouze "aktivní" hráče (počet byl menší, než v H.Netu). PSH bohužel nemá nástroj na kontrolu, zda je hráč v současnosti aktivní nebo ne, proto se pro rozdělení dotace rozhodl počítat všechny registrované hráče dle H.Netu k uvedenému datu, což je doložitelný počet. 
 
5. Různé

Další schůze Exekutivy PSH se koná v pondělí 1.4.2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti INTAR, Americká 41, Praha 2

 

6. Kontakty na členy exekutivy PSH


Předseda Exekutivy PSH : Jaroslav Kupr (řízení svazu, předseda DK PSH) (+420-602140615, jaroslav.kupr@centrum.cz)
Člen Exekutivy (kontakt s ČSH ohledně účetnictví, pomoc při přípravě grantů a další organizační záležitosti): Jana Hrsinová (+420-606620404, krejzy.hazena@atlas.cz)
Člen Exekutivy - předseda KR PSH (rozhodčí): Martin Zych (+420-602315568, martin.zych@comax.cz)
Člen Exekutivy - SK PSH (soutěže, Handball.Net, webové stránky, komunikace): Jakub Šimák (+420-602393483, simak@kompass.cz)
Člen Exekutivy - KM PSH (mládež, školní ligy, kroužky): Antonín Pokorný (+420-721357969, pokornyant@gmail.com)
Člen Exekutivy (mládež, školní ligy, kroužky, spolupráce s RHC) : Martina Papežová (+420-777093762, mpapezova@volny.cz)
Člen Exekutivy (soutěže žáků, školní ligy, kroužky): Zdeněk Bělohradský (+420-724068151, zbelohradsky@icloud.com)


Komise rozhodčích:

Martin Zych – mobil: 602 315 568, e-mail: martin.zych@comax.cz - předseda komise, řízení činnosti komise, jednání s exekutivou PSH a ČSH , školení rozhodčích, mentoring
Marta Sovová – mobil: 724 803 173, e-mail: sovova.marta@seznam.cz - obsazování utkání rozhodčími, náhradní delegace, omluvy , školení rozhodčích, mentoring
Jaroslav Artl  – mobil: 603 521 599, e-mail: j.artl@seznam.cz - školení rozhodčích, mentoring začínajících rozhodčích

Jakub Uhlíř – mobil: 732 582 183, e-mail: kuba.uhlir@gmail.com – mentoring začínajících rozhodčích, IT

 

 

V Praze 12.3.2019

Jaroslav Kupr

předseda Exekutivy PSH


Zpracoval: Jakub Šimák

Mobil: 602 393 483

Mail: simak@kompass.cz


Doručovací adresa zápisů:

Jakub Šimák

KOMPASS Czech Republic s.r.o

Doudova 3

147 00 Praha 4