Zápis z posledního jednání Exekutivy PSH

INFO č. 1

ZÁPIS ZE SCHŮZE

PRAŽSKÉHO SVAZU HÁZENÉ


2.10.2017 proběhlo další zasedání Exekutivy PSH

v zasedací místnosti Intar, Americká 41,  Praha 2


Přítomní: Kupr Jaroslav, Hrsinová Jana, Šimák Jakub, Zych Martin

Omluven: Bílek Ondřej, Toman Richard


Projednávaná problematika:


1. Soutěže PSH

Podzimní část probíhá, rozpis utkání a výsledky jsou průběžně uváděny na webových stránkách PSH.

Problém nastal v Přeboru Prahy mužů, když po zahájení soutěže obdržel PSH informaci od ČSH, že byl z členství v ČSH vyloučen oddíl Tamburello Praha, a proto muselo být vyloučeno jeho mužské družstvo i z této soutěže. V současné době se řeší start družstva Aritma Praha, kam by měli přejít bývalí hráči Tamburella, v Přeboru Prahy s výsledky a rozpisem zápasů v Handball.Netu.


2. Zprávy komise rozhodčích PSH

Zájemci o získání rozhodcovské licence mohou kontaktovat předsedu komise rozhodčích Martina Zycha (martin.zych@comax.cz)

3. Školení trenérů licence C

PSH bude pořádat školení nových trenérů - licence C. Školení bude rozděleno na několik částí, první část bude probíhat pátek-neděle (19.1. - 21.1.2018) v Praze (s největší pravděpodobností v Edenu). Závěr školení je plánován do 30.6.2018.

Kdo má zájem, ať se co nejdříve přihlásí e-mailem na jkupr@intar.cz a kopie na oshpraha@seznam.cz.

Je potřeba uvést následující údaje zájemce:  jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, datum narození a klub


  

4. Zprávy KM PSH


KM PSH pracuje na rozjezdu házenkářských kroužků a školní ligy 2017/2018. Pro letošní ročník 2017/2018 se přihlásilo 36 škol.

 

Některé školy se pro letošní sezonu zřekli účasti na turnajích z důvodů personálních.... jsme s nimi i nadále v kontaktu a věřím, že se v budoucnu opět zapojí.

Pozitivní zprávou je, že jsme založili novou ligu Osmičku o čtyřech školách, kde jsou tři nové.

 

Po dohodě s ostatními povolanými bude na turnaj povoleno na soupisku 12dětí, každé by mělo dostat náramek na ruku o čtyřech různých barvách (s logem házené nebo pražského svazu), které postupně během roku mohou nasbírat...

 

Od konce listopadu se začínají pořádat první turnaje, takže pomalu začínáme...


5. Granty pro pražské oddíly, které mají mládež

PSH obdržel prostřednictvím ČSH od Magistrátu hl. města Prahy grant, který by již měl být rozdělený do pražských oddílů, které mají mládežnická družstva. Veškeré informace, pomoc s vyúčtováním a organizační věci ohledně tohoto grantu je třeba řešit s Janou Hrsinovou a kontaktní osoba na ČSH je Petr Rams  

6. Různé

 

Další schůze Exekutivy PSH se koná v pondělí 13.11.2017 od 17:00 hodin v zasedací místnosti INTAR, Americká 41, Praha 2


7. Kontakty na členy exekutivy PSH


Jaroslav KUPR – předseda

mobil: 602 140 615, e-mail: jaroslav.kupr@centrum.cz

Členové exekutivy:

- Jana Hrsinová – místopředseda, odpovědná za legislativu a spolupráci s ekonomickým úsekem ČSH, mobil: 606 620 404, e-mail: krejzy.hazena@atlas.cz

- Jakub Šimák – soutěže, web. mobil: 602 393 483, e-mail: simak@kompass.cz

- Ondřej Bílek – odpovědný za mládež, mobil: 724 054 950, e-mail: ondra.bil@centrum.cz

- Richard Toman – styk s veřejností, mobil: 725 135 572, e-mail: richardtoman@centrum.cz
- Martin Zych - rozhodčí

 

Komise rozhodčích:

Martin Zych – mobil: 602 315 568, e-mail: martin.zych@comax.cz - předseda komise, řízení činnosti komise, jednání s exekutivou PSH a ČSH
Marta Sovová – mobil: 724 803 173, e-mail: sovova.marta@seznam.cz - obsazování utkání rozhodčími, náhradní delegace, omluvy
Zuzana Füleová – mobil: 776 164 334, e-mail: zuzana.fuleova@gmail.com - školení rozhodčích, komunikace s oddíly při vyhledávání nových adeptů na rozhodčí a zařazení nově vyškolených rozhodčích do praxe

 

 

V Praze 30.10.2017

Jaroslav Kupr

předseda Exekutivy PSH

Zpracoval: Jakub Šimák

Mobil: 606 393 483

Mail: simak@kompass.cz


Doručovací adresa zápisů:

Jakub Šimák

KOMPASS Czech Republic s.r.o

Doudova 3

 

147 00 Praha