Zápis z posledního jednání Exekutivy PSH

 

INFO č. 1

 

PRAŽSKÉHO SVAZU HÁZENÉ


19.8.2019 proběhlo pravidelné zasedání zvolené Exekutivy PSH

v zasedací místnosti Intar, Americká 41, Praha 2

 


Přítomní: Kupr Jaroslav, Šimák Jakub, Pokorný Antonín, Bělohradský Zdeněk

Omluveni: Papežová Martina, Zych Martin, Hrsinová Jana


Projednávaná problematika:


1. Soutěže PSH

Připravuje se podzimní část krajských soutěží. Probíhá dolaďování termínů turnajů a zápasů přeboru Prahy mužů a žen.

Upozorňujeme opět všechny na zasílání hlášení změn termínů utkání. Hlášení musí mít stanovený formát a být zasláno v dostatečném předstihu - jak soupeři, rozhodčím, tak i PSH (oshpraha@seznam.cz).

2. Výběrové řízení na REGIONÁLNÍHO MANAŽERA PSH

Z pověření ČSH vyhlašuje Exekutiva PSH tímto konkurz na PLACENÉHO REGIONÁLNÍHO MANAŽERA. Tento pracovník bude v zaměstnancem Českého svazu házené. Bude vykonávat činnosti pro rozvoj házené v regionu Pražského svazu házené, s koordinovanými pokyny od ČSH....

 Předběžný popis práce:

-        Organizační práce pro krajský svaz (rozsah po dohodě s krajskou exekutivou),

-        Rozvoj členské základny v kraji (organizace náborových akcí, Školní ligy, kroužky házené na ZŠ),

-        Zajišťování a správa grantů v kraji (dotační projekty atd.),

-        Správa krajských soutěží (rozsah po dohodě s krajskou exekutivou),

-        Kontrola a způsob využívání podpory ČSH v klubech kraje Praha,

-        Další činnosti směřující k rozvoji házené v kraji (kontrola výběrů kraje, součinnost s RHC atd.).

Kvalifikace: minimálně středoškolské vzdělání, práce na PC, dobrá znalost ČJ, pasivní znalost NJ, či AJ, řidičský průkaz,

Nástup možný ihned.

Mzda: cca 28 tis. hrubého/ měsíc + účelové, cílové odměny.

Zájemci se mohou hlásit na adrese: jkupr@intar.cz a vždy přiloží své CV.3. Zprávy komisí


Komise rozhodčích PSH

Komise rozhodčích dne 11.9. od 18 hodin uspořádá v klubovně SH Slavie Praha předsezónní seminář rozhodčích PSH za účelem provedení obsazení soutěží, sdělení organizačních pravidel pro soutěžní ročník 2019/20 a provedení výkladu pravidel pro žákovské soutěže v Praze.

 

Komise mládeže PSH

KM PSH připravuje rozjezd nového ročníku Školních lig a kroužků miniházené ve školách. KM rovněž v nejbližším období osloví všechny oddíly s mládeží s prosbou o zaslání kontaktů na odpovědného funkcionáře, který by měl působit jako "styčný bod" mezi oddílem a Komisí mládeže.

Sportovní komise PSH


a) SK PSH dodatečně zařadila družstva SK Praha 4 (muži) do Přeboru Prahy mužů a Astra C (ženy) do Přeboru Prahy žen

b) Rozpis soutěží Přeboru Prahy mužů a žen byl již rozeslán mezi účastníky

c) Rozpisy soutěží mládeže budou rozeslány v nejbližším období. Hlavní informace (úpravy pravidel, termíny turnajů a informace o soupiskách jsou již zveřejněny na webových stránkách PSH a informace systému soutěží byly rozesílány průběžně v e-mailové komunikaci)

d) Informace o kvalifikaci do HD mladšího žactva je uvedena v samostatném bodu tohoto Infa

e) Turnaje 4+1: novinkou bude vyplnění zápisu o turnaji, kde bude uveden pořadatel turnaje - jméno + příjmení a oddíl a dále všechna zúčastněná družstva (jmenovitě) se jménem, příjmením a podpisem jejich odpovědného vedoucího / trenéra. Tyto zápisy se budou zasílat na doručovací adresu PSH a budou sloužit pro doložení účastí na jednotlivých turnajích. Nebudou na nich uváděni žádní hráči ani výsledky zápasů...

f) Všichni mimopražští účastníci startují v soutěžích Pražského svazu házené bez nároku na nominace do celorepublikových soutěží za PSH. Včetně oddílu TJ Sokol Břve (oficiální název v Hanball.NETu) vystupujícího v soutěžích pod názvem Lions Hostivice.
 

g) Pro turnaje žactva budou používány opět speciální turnajové zápisy

4. Grant Hl. města Prahy na příští sezónu

PSH obdržel od Hlavního města Prahy Grant ve výši 3.700.000,- Kč, který byl již rozdělen jednotlivým příjemcům na základě jejich členské základy. PSH děkuje Janě Hrsinové (člence Exekutivy) a Petrovi Ramsovi (ČSH) za organizační práci při zařizování tohoto Grantu.

5. Krajské kvalifikace Házenkářského desetiboje

KM a SK PSH uvažují v případě zájmu o organizaci krajských - pražských kvalifikací Házenkářského desetiboje. Jednalo by se o turnaj pražských družstev (bez rozdělení na A, B...). Vítězové a druhé družstvo mladších žáků by mělo právo účasti v regionálních kvalifikacích. V případě, že by se regionální kvalifikace neuskutečnila, by pak postoupil vítěz přímo do finálového turnaje. To by se týkalo asi mladších žákyň. Regionální kvalifikaci mladších žáků bude pořádat PSH. Předběžné termíny kvalifikací - prosinec 2019 - žáci, únor 2020 (8.2./9.2.) - žákyně. Prosíme zájemce o předběžné potvrzení účastí KM PSH - mladší žáci na e-mail pokornyant@gmail.com, mladší žákyně na e-mail: mpapezova@volny.cz 

6. Schůze a vyhodnocení výběrů házenkářských nadějí a trenérů RHC v Praze, výběrové řízen

PSH zorganizuje schůzku trenérských týmů výběrů házenkářských nadějí chlapců a dívek společně se zástupci RHC Dukly a Slavie. Na této schůzce vyhodnotí působení výběrů v loňském ročníku a prodiskutuje možnou provázanost výběrů s RHC v následujícím období.
 

7. Různé

Další schůze Exekutivy PSH se koná v pondělí 9.9.2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti INTAR, Americká 41, Praha 2

 

8. Kontakty na členy exekutivy PSH


Předseda Exekutivy PSH : Jaroslav Kupr (řízení svazu, předseda DK PSH) (+420-602140615, jaroslav.kupr@centrum.cz)
Člen Exekutivy (kontakt s ČSH ohledně účetnictví, pomoc při přípravě grantů a další organizační záležitosti): Jana Hrsinová (+420-606620404, krejzy.hazena@atlas.cz)
Člen Exekutivy - předseda KR PSH (rozhodčí): Martin Zych (+420-602315568, martin.zych@comax.cz)
Člen Exekutivy - SK PSH (soutěže, Handball.Net, webové stránky, komunikace): Jakub Šimák (+420-602393483, simak@kompass.cz)
Člen Exekutivy - KM PSH (mládež, školní ligy, kroužky): Antonín Pokorný (+420-721357969, pokornyant@gmail.com)
Člen Exekutivy (mládež, školní ligy, kroužky, spolupráce s RHC) : Martina Papežová (+420-777093762, mpapezova@volny.cz)
Člen Exekutivy (soutěže žáků, školní ligy, kroužky): Zdeněk Bělohradský (+420-724068151, zbelohradsky@icloud.com)


Komise rozhodčích:

Martin Zych – mobil: 602 315 568, e-mail: martin.zych@comax.cz - předseda komise, řízení činnosti komise, jednání s exekutivou PSH a ČSH , školení rozhodčích, mentoring
Marta Sovová – mobil: 724 803 173, e-mail: sovova.marta@seznam.cz - obsazování utkání rozhodčími, náhradní delegace, omluvy , školení rozhodčích, mentoring
Jaroslav Artl  – mobil: 603 521 599, e-mail: j.artl@seznam.cz - školení rozhodčích, mentoring začínajících rozhodčích

Jakub Uhlíř – mobil: 732 582 183, e-mail: kuba.uhlir@gmail.com – mentoring začínajících rozhodčích, IT

 

 

V Praze 2.9.2019

Jaroslav Kupr

předseda Exekutivy PSH


Zpracoval: Jakub Šimák

Mobil: 602 393 483

Mail: simak@kompass.cz


Doručovací adresa zápisů:

Jakub Šimák

KOMPASS Czech Republic s.r.o

Doudova 3

147 00 Praha 4