Zápis z posledního jednání Exekutivy PSH

 

INFO č. 4

 

PRAŽSKÉHO SVAZU HÁZENÉ


7.1.2019 proběhlo pravidelné zasedání zvolené Exekutivy PSH

v zasedací místnosti haly Slavie, Vladivostocká 10, Praha 10


Přítomní: Kupr Jaroslav, Hrsinová Jana, Šimák Jakub, Pokorný Antonín, Papežová Martina, Zych Martin, Bělohradský Zdeněk

Omluveni:


Projednávaná problematika:


1. Soutěže PSH

Připravuje se jarní část krajských soutěží. Probíhá dolaďování termínů turnajů a během února proběhne upřesnění termínů zápasů přeboru Prahy mužů a žen.

Upozorňujeme opět všechny na zasílání hlášení změn termínů utkání. Hlášení musí mít stanovený formát a být zasláno v dostatečném předstihu - jak soupeři, rozhodčím, tak i PSH (oshpraha@seznam.cz).

2. Školení trenérů licence C

PSH uspořádalo první část školení trenérů licence C. Druhý blok je v plánován na březen 2019.

3. Zprávy komisí


Komise rozhodčích PSH

Komise rozhodčích ČSH pořádá licenční seminář pro rozhodčí, kteří si chtějí zvýšit stávající licenci z C na B nebo z B na A. Seminář se koná 10.2.2019 od 8:30 do 16:00 hodin v Kuřimi. Poplatek za účast na semináři je stanoven na 500 Kč pro uchazeče o získání licence B a na 700 Kč pro uchazeče o získání licence A.

Pro získání licence A je nutné uběhnout shuttle run test min. úrovně 9,5 a vypracovat krátkou prezentaci na vybrané téma z pravidel házené.

Zájemci o seminář z řad rozhodčích se mohou hlásit u vedoucího semináře pana Libora Skružného mailem na drese: LSkruzny@seznam.cz nejpozději do 31.1.2019.


Komise mládeže PSH

Na webu PSH budou přidávány termíny školních lig, aby je případně mohli navštívit příslušní trenéři z jednotlivých oddílů. Rovněž školní kroužky již probíhají.

Sportovní komise PSH

a) nominace do regionální kvalifikace Házenkářského desetiboje za Prahu: mladší žáci Dukla, mladší žákyně DHC Slavia.

b) Do celostátní Žákovské ligy se kvalifikovala družstva: Dukla A, Dukla B, Sokol Vršovice, Loko Vršovice (všichni starší žáci), DHC Slavia, HC Háje, Sokol Vršovice, Sokol Kobylisy II, Astra (starší žákyně)

c) turnaje 4+1. Neznáme ještě termíny halových/tělocvičnových turnajů od některých účastníků (Sokol Vršovice, HC Háje, Sokol Kobylisy II/kl.). Prosíme tedy o jejich nahlášení

d) Jarní část soutěže starších žákyň proběhne jednoskupinově s počtem 8mi účastníků. Každého ze 4 turnajů se zúčastní 6 družstev a dvě družstva budou mít volno.
 
4. Schůzka zástupců oddílů s mládeží ohledně podání Grantu na příští sezónu

7.1.2019 od 18.00 proběhla v zasedačce v hale Slavie schůze zástupců oddílů s mládeží se členy exekutivy PSH. Mimo exekutivu PSH se schůze zúčastnili zástupci oddílů Háje (Milan Ferenc), Loko Vršovice (Petr Kocourek, Antonín Pokorný - Exekutiva PSH), Astry (Jana Richterová), Dukly (Ondřej Bílek, Zdeněk Bělohradský - Exekutiva PSH), Sokol Vršovice (Vít Konečný), Chodov (Kosta Prandžev, Marek Bareš). Za Slavii byli přítomni zástupci Exekutivy PSH (Jakub Šimák, Martina Papežová). 

1) Místopředsedkyně Exekutivy PSH Jana Hrsinová seznámila všechny přítomné s postupem a podmínkami pro zadání Grantu na sezónu 2019/2020. Bylo dohodnuto, že kritériem pro rozdělení obdržené částky mezi příslušné oddíly bude počet registrovaných hráčů / hráček od kategorie přípravka do věku dovršení 18 let (tedy ne starší než 18 let) na ČSH k začátku března 2019. Je tedy důležité, aby si oddíly doregistrovaly hráče, kteří dle soutěžního řádu nepotřebují registrační průkaz (týká se to kategorií minižactvo a přípravka) do konce února 2019. Začátkem března 2019 pak oddíly pošlou Janě Hrsinové tabulku s počty hráčů a připojí k ní i počet aktivních trenérů a rozhodčích, které mají registrované. Grant se musí podat do konce března.  

2) Druhý bod byla diskuze nad systémem soutěží mladšího žactva. Jakým způsobem se bude od příštího ročníku hrát pasáž "osobní obrana". Padly návrhy opět povolit driblink a dále padl návrh zkusit hrát systém 3 hráči v obraně vs. 3 hráči v útoku na každé polovině bez možnosti přejít půlicí čáru, jak to bylo prezentováno německým trenérem na lednové Konferenci mládeže v Mostě. PSH plánuje uspořádat ukázkové zápasy za účasti dvou družstev žákyň a dvou družstev žáků, kde by byla ostatním trenérům předvedena tato varianta 3 na 3. Termín zápasů bude květen nebo červen ve všední den odpoledne.
 


5. Různé

Další schůze Exekutivy PSH se koná v pondělí 11.2.2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti INTAR, Americká 41, Praha 2

 

6. Kontakty na členy exekutivy PSH


Předseda Exekutivy PSH : Jaroslav Kupr (řízení svazu, předseda DK PSH) (+420-602140615, jaroslav.kupr@centrum.cz)
Člen Exekutivy (kontakt s ČSH ohledně účetnictví, pomoc při přípravě grantů a další organizační záležitosti): Jana Hrsinová (+420-606620404, krejzy.hazena@atlas.cz)
Člen Exekutivy - předseda KR PSH (rozhodčí): Martin Zych (+420-602315568, martin.zych@comax.cz)
Člen Exekutivy - SK PSH (soutěže, Handball.Net, webové stránky, komunikace): Jakub Šimák (+420-602393483, simak@kompass.cz)
Člen Exekutivy - KM PSH (mládež, školní ligy, kroužky): Antonín Pokorný (+420-721357969, pokornyant@gmail.com)
Člen Exekutivy (mládež, školní ligy, kroužky, spolupráce s RHC) : Martina Papežová (+420-777093762, mpapezova@volny.cz)
Člen Exekutivy (soutěže žáků, školní ligy, kroužky): Zdeněk Bělohradský (+420-724068151, zbelohradsky@icloud.com)


Komise rozhodčích:

Martin Zych – mobil: 602 315 568, e-mail: martin.zych@comax.cz - předseda komise, řízení činnosti komise, jednání s exekutivou PSH a ČSH , školení rozhodčích, mentoring
Marta Sovová – mobil: 724 803 173, e-mail: sovova.marta@seznam.cz - obsazování utkání rozhodčími, náhradní delegace, omluvy , školení rozhodčích, mentoring
Jaroslav Artl  – mobil: 603 521 599, e-mail: j.artl@seznam.cz - školení rozhodčích, mentoring začínajících rozhodčích

Jakub Uhlíř – mobil: 732 582 183, e-mail: kuba.uhlir@gmail.com – mentoring začínajících rozhodčích, IT

 

 

V Praze 24. 1. 2019

Jaroslav Kupr

předseda Exekutivy PSH


Zpracoval: Jakub Šimák

Mobil: 602 393 483

Mail: simak@kompass.cz


Doručovací adresa zápisů:

Jakub Šimák

KOMPASS Czech Republic s.r.o

Doudova 3

147 00 Praha 4