19.6.2019 otevřeno: 221 x

Usnesení Konference PSH

17.6.2019 se konala výroční Konference Pražského svazu házené, usnesení naleznete v článku...

 Zápis a usnesení  „ Konference krajského sdružení PSH“ konané dne 17.6.2019

salonek Pizzeria Manna, Urxova 5, Praha 8

 

 

1.                  Při účasti 11 oddílů (viz prezenční listina) z 16 (započítán i TJ Sokol Břve), tj. 68,75   %  sdružených v PSH  je  konference, dle platných stanov ČSH, dne 17.6.2019 v 18.05  hod. usnášení schopná.

2.                  Předseda PSH Jaroslav Kupr přivítal prezidenta ČSH pana Jaromíra Chvalného a delegáty oddílů

3.                  Účastníci konference souhlasí s programem konference a jednacím řádem                                                                                               (  11 pro - 0 proti – 0 zdržel se)

4.                  Do pracovního předsednictva dnešní konference byli zvoleni řídící konference Jaroslav Kupr a Jakub Šimák a zároveň jsou zvoleni do návrhové komise                                                                                                                                    (10 – 0 – 1 )

5.                  Do mandátové komise byli zvoleni: Martina Papežová a Martin Zych       (10 – 0 – 1 )

                                                                                                         

6.                  Zástupci oddílů berou na vědomí  Zprávu o činnosti PSH včetně zpráv jednotlivých komisí PSH, od června 2018 do dnešního dne, tj.17.6.2019.                        (11 – 0 – 0 )

7.                  Konference schvaluje hospodaření PSH za období 2018                            (11 – 0 – 0 )

8.                  Konference schvaluje návrh, že rozpočet PSH na rok 2019 bude vyrovnaný                                                                                                                               (8 – 0 – 3)

9.                  Zpráva mandátové komise: na Konferenci je v 18. 45 hodin přítomno 11 delegátů s hlasem rozhodujícím.

 

10.              Diskuze, vystoupili:
Ondřej Bílek (Dukla Praha): dotaz ohledně vyúčtování grantu od Hl. m Prahy od oddílů
- odpověděl Jaroslav Kupr, Jana Hrsinová, do vysvětlení se zapojil i Miroslav Šajner
Jaroslav Kupr (Předseda PSH, Tatran Střešovice): připomínka k přestupnímu řádu ČSH, kde chybí možnosti hostování "starších" hráčů/hráček v nižších soutěžích, kteří jsou zároveň v realizačních týmech mateřského klubu (zodp. vedoucí, apod.) a nemohou tak hrát soutěže v jiném klubu.
- odpověděl Jaroslav Chvalný (Prezident ČSH)
Jaroslav Kupr: diskuze ohledně připomínkování návrhu nových Stanov ČSH od KSH a oddílů a plánovanému zrušení Rady ČSH
- odpověděl Jaroslav Chvalný
Jaroslav Kupr: informace ohledně systému školení trenérů licence C, které organizuje PSH, snaha o diskuzi s Metodickou komisí ČSH
Vladislav Kolář (DHC Slavia, člen DK ČSH): dotaz na Martina Zycha (KR PSH i ČSH) ve věci předávání administrativních chyb rozhodčích k řešení DK ČSH. Dále by se mělo neustále upozorňovat rozhodčí na důslednější kontrolu RP, lékařských prohlídek a včasné odesílání zápisů odehraných utkání. Tato diskuze se přímo netýkala Pražského svazu házené, ale chyb rozhodčích při řízení utkání soutěží ČSH
- odpověděli Martin Zych a Jaroslav Chvalný
Jaroslav Chvalný: informace o podané dotaci od PSH pro příští ročník
Jaroslav Kupr: diskuze ohledně projektu ČSH Rozvoj házené v regionech - placený pracovník pro Krajské svazy házené, jeho náplň práce a informace o připravované funkci profesionálního Krajského trenéra, zvyšování členské základy, zakládání nových házenkářských družstev v regionech, např. kde dříve již fungovala.
- diskuzi doplnil Jaroslav Chvalný
Petr Kocourek (Loko Vršovice): diskuze ohledně potřeby více hal pro házenou
- odpověděl Jaroslav Chvalný a uvedl, že se připravuje projekt výstavby nových multifunkčních hal ve spolupráci s florbalem, košíkovou a odbíjenou

  

11.              Rekapitulace zápisu a usnesení z dnešní konference Krajského sdružení PSH

 

 

Zápis a usnesení byl schválen v 19.55 hod. dne 17.6.2019                           (11 – 0  – 0 )

 

 

 

V Praze 17.6.2019                                                                 Podpis:  Kupr Jaroslav
                                                                                                             Předseda PSH