3.2.2020 otevřeno: 151 x

Kvalifikace Házenkářského desetiboje dívek - 8.2.2020, hala Loko Vršovice

Zveřejňujeme časový rozpis pražské kvalifikace Házenkářského desetiboje mladších žákyň, která se odehraje v sobotu 8.2.2020 v hale Lokomotivy Vršovice...

ROZPIS PRAŽSKE KVALIFIKACE HÁZENKÁŘSKÉHO DESETIBOJE

Pořadatel: Pražský svaz házené

Termín: 8.2.2020

Místo: Hala Lokomotiva Vršovice, Sportovní 1380, 101 00 Praha 10

Účastníci: Astra (1.), DHC Slavia (2.), HC Háje (3.), Sokol Kobylisy II (4.)

Vedoucí kvalifikace: Jakub Šimák - SK PSH, 602 393 483, oshpraha@seznam.cz

Rozhodčí: deleguje KR PSH

Poplatky: kvalifikace proběhne v režii Pražského svazu házené

 

Časový harmonogram*:

 

8:30 - schůzka vedoucích družstev, organizační pokyny, nahlášení JOKERů...


9.00 – 10.00 BĚH 2x15m (pořadí Astra, Slavia a po prohození disciplín Háje, Kobylisy II)

9.00 – 10.00 SKOK SNOŽMO (Háje, Kobylisy, Astra, Slavia)

10.00 – 11.00 DHC Slavia (2.) : Háje (3.) - osobní obrana, shotouty, házená

11.00 – 12.00 Astra (1.) : Sokol Kobylisy II (4.)

12.00 – 13.00 HOD DALEKÝ (Háje, Slavia, Astra, Kobylisy II)

13.00 – 14.00 Háje (3.) : Astra ( 1.)

14.00 – 15.00 Sokol Kobylisy II (4.) : DHC Slavia (2.)

15.00 - 16.00 PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA (Háje, Slavia, Astra, Sokol Kobylisy II)

15.00 - 16.00 HOD NA BRANKU (Astra, Sokol Kobylisy II, Háje, Slavia)

16.00 - 17.00 Astra (1.) : DHC Slavia (2.)

17.00 - 18.00 Háje (3.) : Sokol Kobylisy II (4.)

* časy jsou orientační, může dojít z organizačních důvodů k posunutí začátků jednotlivých disciplín (dopředu i dozadu)

 

 

Technická část

(převzato z Rozpisu ČSH, čísla disciplín se neshodují s pořadím v časovém harmonogramu) 


1. Disciplína č. 1 – Utkání v házené s nařízenou osobní obranou

 

Disciplína je organizována jako turnaj všech zúčastněných družstev v házené s nařízenou celoplošnou osobní obranou na celém hřišti a přitom hráči mají povolen maximálně jednoúderový driblink. Jednoúderový driblink znamená povolení pouze jednoho doteku míče s podlahou po zpracování přihrávky nebo jiném získání míče pod kontrolu před odehráním míče nebo střelbou. Toto omezení platí i pro brankáře během hry. Pokud se hráč dopustí delšího než jednoúderového driblinku, odpískají rozhodčí „chybu v hraní s míčem“ a míč získává soupeř.

Hrací systém turnaje je určen jako každý s každým.

Hrací doba utkání v házené s osobní obranou je stanovena 1 x 10 minut. V případě, že družstvo nedodrží princip osobní obrany po celém hřišti, rozhodčí nejprve napomene zodpovědného vedoucího družstva. Pokud dojde k opakovanému porušení, rozhodčí udělí trest vyloučení jednoho z hráčů na 1 minutu. Vyloučeného hráče určí zodpovědný vedoucí družstva.

Hráč, který je v utkání s nařízenou osobní obranou vyloučen, musí být povinně vystřídán jiným hráčem a nesmí 1 minutu nastoupit v utkání s nařízenou osobní obranou – pokračuje se tedy ve hře 6 na 6 s povinnou osobní obranou. Pokud je hráč v utkání v házené s osobní obranou vyloučen méně jak 1 minutu před uplynutím hrací doby, trest končí s koncem utkání s nařízenou osobní obranou.

 

V této disciplíně není dovoleno brát si time – out.

         V této disciplíně je zakázán pohyb hráče, který je označen jako brankář, na útočné polovině hřiště.

Za vítězství v utkání s nařízenou osobní obranou získává vítězné družstvo 2 body. V případě nerozhodného výsledku každé z družstev získává 1 bod.

  

2. Disciplína č. 2 – Shot-out

 Disciplína je organizována jako turnaj všech zúčastněných družstev v shot-out (v samostatných nájezdech). Systém turnaje je určen jako každý s každým.

Shot-out se provádí takto. Hráč družstva A stojí na čáře 9m hodu v prostoru krajní spojky. Přihrává míč vlastnímu brankáři, který stojí kdekoliv v brankovišti. Hráč vybíhá směrem k soupeřově brance družstva B, ve které je připraven brankář soupeřícího družstva. Ten nesmí opustit svoje brankoviště.

Brankář družstva A přihrává běžícímu spoluhráči míč. Brankář družstva A musí svou přihrávku provést v době, kdy je jeho spoluhráč stále v pohybu směrem k brance družstva B. Hráč družstva A může pro zpracování přihrávky změnit směr svého pohybu libovolným směrem tak,  aby bez dopadu na zem přihrávku zpracoval a:

 

a) bez úderu o zem (driblinku) při dodržení pravidel o krocích se snaží vstřelit branku družstvu B.

b) s pomocí jednoúderového driblinku, při dodržení pravidel o krocích se snaží vstřelit branku družstvu B.

 

Za branku vstřelenou způsobem a) získává hráč pro své družstvo 2 body.

Za branku vstřelenou způsobem b) získává hráč pro své družstva 1 bod.

 

Pokus je neplatný a ukončený, v případě, že:

- míč se dotkne země v době od přihrávky hráče A brankáři družstva A až po okamžik střelby hráče družstva A na branku soupeře (s výjimkou jednoúderového driblinku útočícího hráče),

- brankář družstva A opustí v průběhu pokusu brankoviště,

- hráč družstva A kdykoliv v průběhu pokusu opustí hřiště,

- hráč družstva A poruší pravidlo o krocích nebo při střelbě vstoupí do brankoviště. 

V případě, že brankář družstva B opustí v průběhu pokusu svoje brankoviště, je pokus hráče družstva A automaticky považován za úspěšný bez ohledu na výsledek střeleckého pokusu.

Každé družstvo má k dispozici 14 pokusů, které musí provést 14 různých hráčů. Je povoleno střídat hráče v brankovišti, který plní roli přihrávajícího brankáře libovolnými hráči. Pokud z nějakého důvodu družstvo nemá k dispozici 14 hráčů, provedou svoje pokusy nejprve všichni hráči, kteří jsou k dispozici. Zbylé pokusy mohou provádět stejní hráči, přednostně však provádějí zbylé pokusy ti hráči, kteří nebyli úspěšní při provádění prvních pokusů. Hráče k provádění pokusů nominuje zodpovědný vedoucí družstva.

Družstva A a B se střídají vždy po jednom pokusu.

Brankař (hráč), který přihrává z brankoviště svému spoluhráči do zakončení, musí chytat následující soupeřův pokus.

Za vítězství v jednotlivém „utkání“ shot-out získává vítězné družstvo 2 body. V případě nerozhodného výsledku každé z družstev získává 1 bod.

 

3. Disciplína č. 3 – Utkání v házené

Disciplína je organizována jako turnaj všech zúčastněných družstev v házené. Systém turnaje je určen jako každý s každým.

Hrací doba utkání v házené je stanovena 1 x 20 minut. V utkání jsou zakázány kombinované obranné systémy. Za kombinované obranné systémy se považuje, když jeden nebo více útočníků (ale ne všichni) jsou bráněni  osobně za čarou volného hodu tak, že jim obránce zamezuje přijímat přihrávky od spoluhráčů. Povolen je však obranný systém, kde jsou osobně bráněni pouze pivoti.

 

 

 

 

 

            Příklady kombinovaného obranného systému 1 + 5 a 2 + 4

  http://www.svaz.chf.cz/user_img/0_obrázek%20osobní%20obrana.jpg

 V případě, že družstvo nedodrží zákaz osobní obrany na jednoho či několik hráčů, rozhodčí nejprve hráče napomene a upozorní odpovědného vedoucího bránícího družstva. Pokud dojde k opakovanému porušení, rozhodčí udělí trest vyloučení na 1 minutu osobně bránícímu hráči.

Každé družstvo má během této disciplíny nárok na 1 team time-out, o který žádá položením zelené karty na stolek časoměřiče.

Za vítězství v utkání házené získává vítězné družstvo 2 body. V případě nerozhodného výsledku každé z družstev získává 1 bod.

 

4. Disciplína č. 4 – Aktivita hráčů 

Disciplína není organizována jako samostatná soutěž jednotlivců nebo družstev, ale je statistickým vyhodnocením aktivity jednotlivých hráčů v utkáních (tím se rozumí součet bodů z disciplíny č. 1 a disciplíny č. 3 proti jednomu soupeři). Aktivita je vyjádřena tak, že za každého hráče, který v příslušném utkání (týká se utkání v házené s nařízenou osobní obranou a utkání v házené, nikoliv shoot-out) dosáhne alespoň jedné branky, získává družstvo jeden bod. Branky musí být dosaženo v průběhu hry, nikoliv ze 7m hodu.

Vítězem této disciplíny se stává družstvo, které získalo ze všech utkání nejvyšší počet bodů. V případě, že dvě nebo více družstev získá stejný počet bodů, rozhoduje o pořadí tzv. redukovaný počet bodů. Redukovaný počet bodů se zjistí tak, že se od celkového počtu bodů odečtou body získané v utkání (utkání s nařízenou osobní obranou a utkání v házené), ve kterém družstvo získalo nejvíce bodů. Pokud ani po této úpravě není možno zjistit pořadí, postupuje se obdobným způsobem („další redukcí“). Pokud nelze zjistit pořadí redukcí bodů, rozhodne o pořadí los.

 

5. Organizace utkání

Disciplíny č. 1 – 3 jsou organizovány v bezprostřední časové návaznosti a jsou pro potřeby tohoto rozpisu označovány jako „utkání“. Nejprve se uskuteční utkání v házené s nařízenou osobní obranou, následuje shot-out, „utkání“ je zakončeno utkáním v házené.

Před zahájením „utkání“ provede rozhodčí losování. Výhoda míče a strany se mění z jednoho družstva na druhé pro osobní obranu a pro utkání. Pro Shot-out bude provedeno další losování, vítěz si vybere, zda bude provádět shot-outy jako první či druhý.

Výsledky jednotlivých disciplín se započítávají do samostatných tabulek.

  

6. Hodnocení výsledků utkání 

Stanovení pořadí družstev v turnajích (platí pro disciplínu č. 1 – 3) se provádí podle následujícího klíče. Pořadí jednotlivých družstev je určeno počtem dosažených bodů.

V případě rovnosti bodů dvou nebo více družstev rozhoduje o umístění v každém jednotlivém turnaji:

- větší počet bodů ze vzájemných utkání

- větší rozdíl branek ze vzájemných utkání

- větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání

- větší rozdíl branek ze všech utkání

- větší počet vstřelených branek ze všech utkání

- los

7. Disciplína č. 5 – Rychlý běh 

Disciplína je organizována jako soutěž jednotlivců a družstev v běhu 2x15 m. Disciplíny se účastní za každé družstvo 14 hráčů (hráček) a každý hráč (hráčka) má 2 pokusy.

Dvěma rovnoběžnými čarami se vyznačí úsek 15 m. Při elektrické časomíře je ještě před startovní čarou ve vzdálenosti 0,5 m rovnoběžně s ní pomocná čára pro výchozí postavení hráče. Elektrická časomíra je v úrovni startovní čáry.

Hráč (hráčka) běží souvisle dva patnáctimetrové úseky ve sportovní obuvi z polovysokého startu na zrakový signál, kterým je následující pohyb paže: upažit – připrav se, vzpažit – pozor, upažením připažit – vpřed. Hráč smí vyrazit opačným směrem až po dotyku nebo překročení vyznačené čáry jednou nohou. V případě měření elektrickou časomírou hráč zaujímá postavení těsně za pomocnou čarou, startuje sám po předběžném souhlasu osoby u elektrické časomíry. Hráč smí vyrazit opačným směrem až po dotyku nebo překročení vyznačené čáry jednou nohou. Disciplínu tvoří dvojí proběhnutí úseku předepsaným způsobem. Každý hráč má dva pokusy.

Čas se měří od startovního povelu vpřed, u elektrické časomíry od proběhnutí roviny nad startovní čárou do proběhnutí druhého úseku s přesností na setiny sekundy (u elektrické časomíry), popř. na desetiny sekundy (u ručního měření). Zapisují se výsledky obou pokusů.

Do soutěže jednotlivců se každému hráči započítává pouze jeho nejlepší dosažený čas. V případě, že dva nebo více hráčů (hráček) dosáhnou stejného výkonu, rozhoduje o jejich pořadí druhý nejlepší výkon. V případě, že i ten je stejný rozhoduje o pořadí los.

Do soutěže družstev se družstvu započítává součet 10 nejlepších výkonů jednotlivých hráčů. Každému hráči však lze započíst pouze jeden (nejlepší) výkon. V případě, že hodnocení dvou nebo více družstev je stejné, rozhoduje o pořadí družstev 11 nejlepší výkon dosažený jedenáctým nejúspěšnějším hráčem družstva (popř. 12 a další).

8. Disciplína č. 6 – Přesná střelba 

Disciplína je organizována jako soutěž jednotlivců a družstev ve střelbě na přesnost. Disciplíny se účastní za každé družstvo všech 14 hráčů (hráček) a každý hráč (hráčka) má 8 pokusů.

Do házenkářské branky se umístí plachta o velikosti 2 m x 3 m, ve které jsou ve čtyřech rozích situovány kruhové nebo čtvercové otvory o průměru cca 50 cm nebo o rozměru 50 cm x 50 cm. Od středové osy protínající střed branky a střed čáry 7m hodu se na každou stranu naměří 0,75 m. Vznikne tak 1,5 m široký prostor.

Hráč střílí z tohoto prostoru vrchní střelbou jednoruč z místa směrem na branku ze vzdálenosti 9m nebo ze vzdálenosti 6m. Vzdálenost může hráč zvolit podle svého uvážení a může ji v průběhu provádění pokusů libovolně měnit. Střelou se snaží umístit míč do příslušného otvoru. Každý hráč (hráčka) má k dispozici 8 pokusů (na každý otvor má 2 pokusy). U každého pokusu trefit otvor je povolen pouze jeden dopad míče o zem. Míč musí projít otvorem celým svým objemem. Hráč (hráčka) nesmí při provádění hodu přešlápnout čáru 9m hodu nebo brankoviště (6m). Každý hráč (hráčka) odhází všech 8 pokusů nejednou a to tak, že si vybere jeden z otvorů a směr, kterým bude pokračovat.  Například vybere pravý dolní roh a směr po směru hodinových ručiček. Musí tedy hodit první dva pokusy na pravý spodní roh, druhé dva na levý spodní, 5. a 6. pokus na levý horní a 7. a 8. pokus na pravý horní roh.

Za každý úspěšný pokus z hranice 6 m obdrží hráč (resp. družstvo) 1 bod. Za každý úspěšný pokus z hranice 9 m obdrží hráč (resp. družstvo) 3 body.

Do soutěže jednotlivců se každému hráči započítává součet dosažených bodů. V případě, že dva nebo více hráčů (hráček) dosáhnou stejného výkonu, rozhoduje o jejich pořadí více bodů dosažených střelbou z hranice 9m. V případě, že i ten je stejný rozhoduje o pořadí los.

Do soutěže družstev se družstvu započítává součet 10 nejlepších výkonů jednotlivých hráčů. V případě, že hodnocení dvou nebo více družstev je stejné, rozhoduje o pořadí družstev 11 nejlepší výkon dosažený jedenáctým nejúspěšnějším hráčem družstva (popř. 12 a další).

 

9. Disciplína č. 7 - Odraz (skok) snožmo

Disciplína je organizována jako soutěž jednotlivců a družstev ve skoku do dálky. Disciplíny se účastní za každé družstvo všech 14 hráčů (hráček) a každý hráč (hráčka) má 3 pokusy. Nejprve všichni hráči (hráčky) družstva absolvují 1. pokus, potom postupně 2. pokus a nakonec 3. pokus.

Pásmo se položí na zem číselnými údaji vzhůru. Nulová hodnota je na vnější straně čáry, která určuje místo odrazu. Hráč (hráčka) stojí za čarou, která určuje místo odrazu s chodidly v šíři ramen. V blízkosti pásma a bez nakročení překonává co největší vzdálenost. Dopad musí být proveden na obě nohy tak, aby při dopadu zůstal hráč (hráčka) stát pevně oběma na místě. Hráč (hráčka) se v průběhu pokusu může dotýkat země pouze chodidly.

Zapisuje se délka všech tří pokusů s přesností 5 cm. K posouzení výkonu se používá tyč, kterou se označí místo dopadu. Místem dopadu je nejbližší část chodidla směrem k místu startu. Výkon se zaokrouhluje směrem dolů. (Například 10.54 cm se zapíše jako 10.50 cm). Při porušení některého pravidla disciplíny se pokus započítává, ale neměří se.

Do soutěže jednotlivců se každému hráči (hráčce) započítává pouze jeho nejlepší dosažený výkon. V případě, že dva nebo více hráčů (hráček) dosáhnou stejného výkonu, rozhoduje o jejich pořadí druhý nejlepší výkon. V případě, že i ten je stejný, rozhoduje o jejich pořadí třetí výkon. V případě, že i ten je stejný,  rozhoduje o pořadí los.

Do soutěže družstev se družstvu započítává součet 10 nejlepších výkonů jednotlivých hráčů (hráček). Každému hráči (hráčce) však lze započíst pouze jeden (nejlepší) výkon. V případě, že hodnocení dvou nebo více družstev je stejné, rozhoduje o pořadí družstev 11 nejlepší výkon dosažený jedenáctým nejúspěšnějším hráčem (hráčkou) družstva (popř. 12 a další).

 

10. Disciplína č. 8 – Hod míčem 

Disciplína je organizována jako soutěž jednotlivců a družstev v hodu házenkářským míčem na dálku z místa. Disciplíny se účastní za každé družstvo všech 14 hráčů (hráček) a každý hráč (hráčka) má 3 pokusy. Pořadatel je povinen zajistit míče, se kterými se bude házet. Míče musí být stejné pro všechna družstva.

         Na brankové čáře se vyznačí úsek 1 m široký. Ve vzdálenosti 20 m je na každou stranu vyznačena výseč kužely ve vzdálenosti 3 m od středu. Ve vzdálenosti 30 m je tato výseč 4,5 m od středu a ve vzdálenosti 40 m je to 6 m od středu.

         Hráč (hráčka) provádí hod od tzv. odhodové čáry vrchním způsobem jednoruč do výseče. Při provádění hodu se hráč musí nepřetržitě dotýkat země aspoň částí předsunuté nohy (obdobně jako u 7 metrového hodu). Překročení čáry je možné až po odhodu. Hráč (hráčka) má tři pokusy a provádí je bezprostředně za sebou. Hráč (hráčka) nesmí při hodu přešlápnout odhodovou čáru a míč musí padnout do výseče.

Měří se délka všech platných hodů s přesností 10 cm. Vzdálenost se měří tak, že se vede myšlená kolmice od místa dopadu míče k pásmu, které prochází středem výseče. Při porušení některého pravidla disciplíny se pokus započítává, ale neměří se.

Do soutěže jednotlivců se každému hráči započítává pouze jeho nejlepší dosažený výkon. V případě, že dva nebo více hráčů (hráček) dosáhnou stejného výkonu, rozhoduje o jejich pořadí druhý nejlepší výkon. Obdobně se postupuje v případě, že druhé nejlepší výkony mají stejnou hodnotu. V případě, že i třetí nejlepší výkony jsou stejné, rozhoduje o pořadí los.

Do soutěže družstev se družstvu započítává součet 10 nejlepších výkonů jednotlivých hráčů (hráček). Každému hráči však lze započíst pouze jeden (nejlepší) výkon. V případě, že hodnocení dvou nebo více družstev je stejné, rozhoduje o pořadí družstev 11 nejlepší výkon dosažený jedenáctým nejúspěšnějším hráčem družstva. Obdobně se postupuje v případě, že ani toto kritérium nerozhodne o pořadí družstev.


11. Disciplína č. 9 – Překážková dráha

 Disciplína je organizována jako soutěž jednotlivců a družstev v rychlém překonávání vytvořené překážkové dráhy. Disciplíny se účastní za každé družstvo všech 14 hráčů (hráček) a každý hráč má 1 pokus.

Pořadatel spolu s trenéry jednotlivých družstev (např. každý trenér navrhne jednu překážku) a na základě technických možností vytvoří v tělocvičně jednoduchou překážkovou dráhu. Pořadatel ve spolupráci s trenéry stanoví pravidla pro překonání této dráhy (způsoby překonávání překážek, penalizace za chybné překonání překážky apod.). Měření se prování elektronicky s přesností na setiny sekundy nebo ručně s přesností na setiny sekundy.

Každé družstvo má vyhrazený 5 minutový limit na vyzkoušení překážkové dráhy a seznámení se s pravidly disciplíny.

Do soutěže jednotlivců se každému hráči započítává jeho dosažený výkon. V případě, že dva nebo více hráčů (hráček) dosáhnou stejného výkonu, rozhoduje o pořadí los.

Do soutěže družstev se družstvu započítává součet 10 nejlepších výkonů jednotlivých hráčů. V případě, že hodnocení dvou nebo více družstev je stejné, rozhoduje o pořadí družstev 11 nejlepší výkon dosažený jedenáctým nejúspěšnějším hráčem družstva (popř. 12 a další).


12. Disciplína č. 10 – Fair play (nebude v této kvalifikaci hodnocena)

Disciplína není organizována jako samostatná soutěž jednotlivců nebo družstev, ale je statistickým vyhodnocením „slušnosti“ jednotlivých hráčů (hráček) v utkáních.

V průběhu utkání (utkání s nařízenou osobní obranou a utkání házené) se zaznamenají všechny žluté karty, dvouminutové tresty a červené karty. Za každou žlutou kartu získává družstvo 1 trestný bod. Za každý dvouminutový trest 2 trestné body. Za druhý dvouminutový trest pro jednoho hráče je to 5 trestných bodů. Za třetí dvouminutový trest pro jednoho hráče 10 trestných bodů. Za přímou diskvalifikaci 25 trestných bodů. Za trest do konce utkání s odebráním registračního průkazu 50 trestných bodů. Za tresty udělené lavičce nebo funkcionářům družstva přítomných na lavičce se udělují trestné body v dvojnásobné hodnotě.

 

13. Celkové pořadí družstev 

V každé disciplíně bude stanoveno podle pravidel jednotlivých disciplín pořadí všech družstev od prvního po čtvrté. Za dosažené pořadí v jednotlivých disciplínách jsou každému družstvu přiděleny „body za pořadí“ podle zvláštního klíče: za první místo v jednotlivé disciplíně obdrží družstvo 3 body, za druhé 2, a za třetí 1. Součet bodů za pořadí ze všech disciplín pak určuje celkové pořadí družstev.

Do celkového pořadí družstev se započítávají výsledky disciplín č. 1 - 9. Disciplína č. 10 je vyhodnocována samostatně a do celkového pořadí družstev se nezapočítává.

V případě, že dvě nebo více družstev dosáhne stejného počtu „bodů za pořadí“, rozhoduje o celkovém pořadí umístění družstev v disciplíně č. 3.

Pokud za některé družstvo nastoupí k „individuálním disciplínám“ méně než 10 hráčů z důvodu zranění či nemoci nebo diskvalifikace hráče při provádění disciplíny, provede se přepočet chybějících výkonů. Chybějící výkony se spočítají tak, že nejhorší desátý výsledek ze všech družstev se násobí 1,1 (disciplína č. 5 a 9) nebo koeficientem 0,9 (disciplína č. 6, 7 a 8).  

14. Prémiový násobek – Joker 

Každé družstvo má k dispozici kartu Joker. Tuto kartu smí před zahájením soutěže vsadit na libovolnou disciplínu (s výjimkou disciplíny Fair play), ve které se domnívá, že jako družstvo dosáhne nejlepšího umístění. Dosažené „body za pořadí“ v této Joker-disciplíně se pak násobí dvěma. Na technické poradě v 8.30 nahlásí vedoucí jednotlivých družstev Joker-disciplínu, tedy disciplínu, na kterou chce Jokera vsadit. Toto určení již nelze v průběhu soutěže změnit. 

15. Postup 

Družstvo, které se umístí v celkovém pořadí na 1. místě, má právo účasti ve finálovém turnaji v Házenkářském desetiboji, který bude pořádat Pražský svaz házené. Družstvo, které se umístí na druhém místě, je náhradníkem.