Adresář rozhodčích Pražského svazu házené

 

č. příjmení jméno telefon mail
1 Aliapulios Janis 777 316 141 janisaliapulios@seznam.cz
2 Artl Jaroslav 603 521 599 j.artl@seznam.cz
3 Bareš Marek 721 732 402 marek.bares@seznam.cz
4 Beňuš Vojtěch 720 072 952 benus.vojtech@gmail.com
5 Došář Daniel 725 410 290 danieldosky@gmail.com
6 Ferencová Petra   p.ferencova36@gmail.com
7 Halada Petr 602 967 454 halada@biomed.cas.cz
8 Háza Ondřej 720 464 608 ondrej.haza@gmail.com
9 Chýle Karel 721 804 050 karel.chyle@outlook.cz
10 Jeřábek Miroslav 606 165 932  
11 Knytlová Jana 604 314 215 janinka3103@seznam.cz
12 Kříženecký Jan 724 274 186 j.krizenecky@vlp.cz
13 Kundrata Petr 733 119 293 Kundrata1@seznam.cz
14 Mayer Karel 730 694 722 karelmayer123@seznam.cz
15 Mrázová Kateřina 604 191 737 Mrazovaa.K@seznam.cz
16 Navrátil Kamil 602 691 459 kamil.navratil@albert.cz
17 Nelhýbelová Sabina 722 222 991 sabi.nelhybelova@seznam.cz
18 Palouda Adam 773 523 632 adam.palouda@gmail.com
19 Paterová Jitka 606 439 652 paterova67@seznam.cz
20 Pecka Pavel 605 280 995 hazenapribram@seznam.cz
21 Pokorný Ladislav 723 482 174 pokorny.ladislav@gcbrod.cz
22 Pospíšil Adam 604 466 853 adam@miraon.com
23 Procházka Petr 735 868 091 petrprochy11@post.cz
24 Procházková Lucie 720 974 420 evaprochy74@gmail.com
25 Průžek Jaroslav 702 614 365 pruzek.jaroslav@seznam.cz
26 Rams Petr 774 548 480 Rams.Petr@seznam.cz
27 Ransdorf Jakub 775 911 067 jakub1237@centrum.cz
28 Ransdorf Michael 773 992 104 michael.ransdorf@seznam.cz
29 Řeháček Marek 728 192 515 Rehacek.Marek@seznam.cz
30 Seidl Radek 777 993 631 fu2usadlo@gmail.com
31 Směja Petr 608 883 354 P.Smeja@seznam.cz
32 Sovová Marta 724 803 173 sovova.marta@seznam.cz
33 Stříbrný Aleš 702 204 052 alesstribro22@seznam.cz
34 Svítek Jan 777 086 037 svitek.j@email.cz
35 Svítek Jiří 724 281 025 jsvitek@seznam.cz
36 Svítková Lucie 776 867 715 Luccie36@seznam.cz
37 Šiška Marián 739 622 283 siskamarian@seznam.cz
38 Šmahel Viktor 774 865 589 viktor.smahel@gmail.com
39 Šmahelová Edita 773 287 049 edita.smahelova@gmail.com
40 Šubák Miloš 792 226 442 subakmil@gmail.com
41 Tůma Martin 739 087 906 pcrmartintuma@seznam.cz
42 Tůma Ondřej 723 305 087 Amut@seznam.cz
43 Uhlíř Jakub 723 582 183 kuba.uhlir@gmail.com
44 Václavík Petr 775 644 325 petrvaclavik@seznam.cz
45 Varga Tomáš 604 357 868 tom.varga@seznam.cz
46 Veselý Lukáš 725 333 673 lv.lvesely@gmail.com
47 Zych Martin 602 315 568 martin.zych@comax.cz

 

Upozornění ohledně zpracování osobních údajů dle nařízení EU 2016/679 (GDPR):

Správce a zpracovatel osobních dat:

Pražský svaz házené, organizační jednotka Českého svazu házené, z.s., se sídlem Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4, IČO: 00548979, spisová značka L 193, registrovaný u Městského soudu Praha. Kontaktní e-mail: oshpraha@seznam.cz

Právní důvod zpracování dat:

Zpracování dat je nezbytné pro řízení soutěží Pražského svazu házené a to zejména z důvodu rychlého nalezení kontaktu (např. přímo na sportovišti - na smartphonu, tabletu) na příšlušného rozhodčího v případě, že nastane neočekávaná situace před zahájením utkání, která vyžaduje neodkladné oboustranné řešení (pořadatel utkání - rozhodčí). Dále je adresář využíván účastníky pražských soutěží ke sdělování změn termínů utkání, tzv. zasílání hlášenek (povinnost dle rozpisu soutěží).

Vymazání osobních údajů:

Žádosti o vymazání osobních údajů ze seznamu rozhodčích a aktualizaci konktaktů řeší KR PSH (martin.zych@comax.cz, sovova.marta@seznam.cz)

Dozorový úřad pro zpracování osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů - http://www.uoou.cz


Pražský svaz házené upozorňuje návštěvníky tohoto adresáře, že tento slouží všem účastníkům pražských soutěží pro kontaktování rozhodčích pouze za účelem řešení situací v těchto soutěžích.
Zásílání různých obchodních nabídek a jiných zpráv, které nesouvisejí s řízením soutěží PSH, bez předchozího souhlasu subjektu údajů, může být postihováno dozorujícm úřadem dle platného nařízení.