Individuální startovné 2019/2020

 

 

Základní IS (nad 19 let)...........250,- Kč

Snížené IS (od 11 do 19 let)... 125,- Kč

Do 11 let.................................. 0,- Kč

Rozhodné datum pro stanovení výše IS je 1.7.2019

Platí se na účet ČSH (shodný s účtem PSH): 2801158739/2010, VS: 700651, SS: poslední 3 čísla r.č. oddílu, do poznámky uvést počet - např. 15z, 45s (z-základní, s-snížené)

Pozn.: VS se skládá z 700 + označení příslušného krajského svazu, v případě PSH je to 651.

Přidělené IS je následné nutné přiřadit v Handball.NETu k jednotlivým hráčům a funkcionářům.

Více v odkazu: 
http://www.svaz.chf.cz/dated_documents/zásady%20individuálního%20startovného%20-%20verze%20listopad%202018.pdf