Individuální startovné 2018/2019

 

 

Základní IS (nad 19 let)...........250,- Kč

Snížené IS (od 11 do 19 let)... 125,- Kč

Do 11 let.................................. 0,- Kč

Rozhodné datum pro stanovení výše IS je 1.7.2018

Platí se na účet ČSH (shodný s účtem PSH): 2801158739/2010, VS: 700, SS: poslední 3 čísla r.č. oddílu, do poznámky uvést počet - např. 15z, 45s (z-základní, s-snížené)

Přidělené IS je následné nutné přiřadit v Handball.NETu k jednotlivým hráčům a funkcionářům.